• mmakovy

Historie a současnost Ruska očima ruského Čecha

Aktualizováno: 26. 5.

24.05. 2022


Každý, i začínající student Koncepce obecné bezpečnosti (KOB), ví, že probíhající procesy rozdělujeme na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. Co si pod tím představit? Já osobně si pod procesy nízkofrekvenčními, tedy procesy dlouhodobými, představuji procesy běžící cca 500 a více let a pod procesy vysokofrekvenčními, tedy krátkodobými, procesy běžící cca 25 let. Pak mám ještě kategorii procesů střednědobých, ty bych viděl někde okolo 100 let. Proč zrovna 100 let, to vyplyne z dalšího.


Naší procházku do historie začnu na začátku 17. století. To bylo století, ve kterém si to v Evropě Globální prediktor (GP) rozhodl vypořádat se Švédy a s dalšími svými odpůrci. A mezi takové odpůrce už od dob Husitů patřilo České království, respektive České stavy, které bychom asi dneska nazývali českými patrioty.


(Jen na doplnění, v roce 1613 se GP, poté co vyvolal občanskou válku v Rusku, podařilo na ruský trůn nainstalovat svůj nástroj Romanovce a tím ohromně posílil svoji moc.)


Dne 23. května 1618 České stavy pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna demonstrativně vyhodili z oken Pražského hradu habsburské úředníky. Vypuklo České stavovské povstání a od toho data se také počítá Třicetiletá válka. Nejprve si to GP