• mmakovy

Historie a současnost Ruska očima ruského Čecha

Aktualizováno: 26. 5.

24.05. 2022


Každý, i začínající student Koncepce obecné bezpečnosti (KOB), ví, že probíhající procesy rozdělujeme na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. Co si pod tím představit? Já osobně si pod procesy nízkofrekvenčními, tedy procesy dlouhodobými, představuji procesy běžící cca 500 a více let a pod procesy vysokofrekvenčními, tedy krátkodobými, procesy běžící cca 25 let. Pak mám ještě kategorii procesů střednědobých, ty bych viděl někde okolo 100 let. Proč zrovna 100 let, to vyplyne z dalšího.