top of page
  • mmakovy

Historie a současnost Ruska očima ruského Čecha

Aktualizováno: 7. 8. 2023

24.05. 2022


Každý, i začínající student Koncepce obecné bezpečnosti (KOB), ví, že probíhající procesy rozdělujeme na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. Co si pod tím představit? Já osobně si pod procesy nízkofrekvenčními, tedy procesy dlouhodobými, představuji procesy běžící cca 500 a více let a pod procesy vysokofrekvenčními, tedy krátkodobými, procesy běžící cca 25 let. Pak mám ještě kategorii procesů střednědobých, ty bych viděl někde okolo 100 let. Proč zrovna 100 let, to vyplyne z dalšího.


Naší procházku do historie začnu na začátku 17. století. To bylo století, ve kterém si to v Evropě Globální prediktor (GP) rozhodl vypořádat se Švédy a s dalšími svými odpůrci. A mezi takové odpůrce už od dob Husitů patřilo České království, respektive České stavy, které bychom asi dneska nazývali českými patrioty.


(Jen na doplnění, v roce 1613 se GP, poté co vyvolal občanskou válku v Rusku, podařilo na ruský trůn nainstalovat svůj nástroj Romanovce a tím ohromně posílil svoji moc.)


Dne 23. května 1618 České stavy pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna demonstrativně vyhodili z oken Pražského hradu habsburské úředníky. Vypuklo České stavovské povstání a od toho data se také počítá Třicetiletá válka. Nejprve si to GP 8. listopadu 1620 na Bílé hoře a 21. června 1621 na Staroměstském náměstí vypořádal prostřednictvím Habsburků a také Katolické ligy s Českými stavy. Poté nastaly dlouhé roky války.


V roce 1648 GP sice prostřednictvím Svaté říše římské se Švédskem uzavřel „Vestfálský mír“, ale Švédsko nadále zůstávalo globálním hráčem. To se samozřejmě GP nelíbilo a tak dělal všechno pro to, aby se Švédů nějakým způsobem zbavil. To se GP začalo dařit až s nástupem na švédský trůn mladého Karla XII. (1697), kdy se GP podařilo nasměrovat Karla XII. na Rusko.

V knihách KOB se dočteme, že GP vládne stylem „rozděl a panuj“ a že vyčerpání obou stran konfliktu, které obě většinou GP podporuje, je jedním z cílů konfliktu. Mně to však v tomto případě připadá, s ohledem na to, že GP už v té době Rusko přes Romanovce ovládal, že se spíše jednalo o plánované zničení protivníka, v tomto případě Švédska. Prohraná Bitva u Poltavy (1709) předznamenala konec Švédska jako globálního hráče. GP tak rukama Ruska poprvé zničil svého globálního konkurenta, v tomto případě Švédsko.


Přibližně po 100 letech přišla na řadu Francie, dlouhodobý globální konkurent Velké Británie (VB), což jak většina z vás už ví, VB byla a stále ještě je hlavním nebo také prvním, nejvyšším /v mocenské pyramidě/ nástrojem GP. Do Velké francouzské revoluce (1789 – 1799) investoval jeden z Rothschildů milion liber a prý to byly jeho nejlépe investované peníze v životě.


Celá Francie se na povel zvedla během tří dnů. Krev tekla proudem, revoluční teror řádil, pod hesly ROVNOST, VOLNOST, BRATRSTVÍ se gilotiny nezastavily. Nejdříve šli pod gilotinu odpůrci revoluce, když ti došli, následovali je pořadatelé revoluce, tedy ti, co byli vidět. Někdy se takovým říká užiteční idioti. Když už si GP myslel, že Frantíci jsou dostatečně připravení, dosadil do čela Napoleona a začalo sjednocování Evropy.


GP potřeboval Francii zničit, a proto byla Napoleonovi a Francouzům celkově naimplementována ideologie, že jsou výjimeční a že jsou určeni ke sjednocení Evropy. GP nechal Francouze nabrat sílu a poté nasměroval milého Napoleona na Rusko. A to ne na blízký Petrohrad, ale na dalekou Moskvu.


Napoleon sice nebyl žádný hlupák, věděl, co všechno takové tažení obnáší, ale jeho poradci (GP) mu naslibovali hory a doly, jak je ruská věrchuška připravena zradit ruský národ a jak mu budou všichni pomáhat. Ono to tak bylo, ale pouze do určité míry. Napoleonova vojska měla být na ruských pláních zcela zničena, avšak Napoleon měl štěstí, že se do čela ruských vojsk dostal, na místo naprosto neschopného a GP oddaného Alexandra I. Pavloviče, Michail Kutuzov.


Kutuzov nejprve takticky ustupoval, a když už muselo dojít k bitvě, Kutuzov armádu Napoleona nezničil. Stejně tak konal, když se Napoleonova vojska vracela z Moskvy domů. Kutuzovovi vojáci byli francouzským vojskům nejednou na dohled, a přestože Francouzi byli zdecimovaní, Rusové je nedorazili a nechali zbytek jejich armády z Ruska uniknout, aby ji Napoleon mohl obnovit a použít v boji proti VB.


Michail Kutuzov měl prostě přehled a snažil se zachovat Napoleona (a jeho Francii) jako subjekt globální politiky, aby Francie mohla dále soupeřit s VB (tzn. s GP). Na Kutuzova byl z mnoha míst vyvíjen nátlak, aby Napoleona dorazil, ale on tlaku odolával. Proto byl Kutuzov ještě během tažení otráven. Zemřel v Bolesławieci dne 28. dubna 1813.


Ruská armáda poté, na rozkaz Alexandra I., dál prolévala krev za zájmy VB, některé části armády pak byly zařazeny dokonce do Rakousko-Uherské armády. V bitvě u Lipska jim velel Karel Schwarzenberg, který samozřejmě ruskou krví nešetřil. Více o Napoleonských válkách a o Ruské účasti v nich se dočtete ve 3. knize seriálu O světě křivých zrcadel nazvané Válka. GP tak rukama Ruska podruhé zničil svého globálního konkurenta, v tomto případě Francii.


A pojďme dál, opět přibližně po 100 letech, GP přistoupil k zásadním změnám v dalších evropských státech. Bylo rozhodnuto o zrušení monarchií, protože pro GP je mnohem snazší ovládat státy prostřednictvím parlamentních demokracií, nežli je ovládat jako monarchie. Za tímto účelem začali globalisté v Evropě prosazovat právo národů na sebeurčení, na jehož základě z velkých monarchií utvořili malé, projektově-zkonstruované státy.


Přišla tedy řada na další globální hráče a těmi tentokrát byly Rakousko–Uhersko a Německé císařství. GP se především nelíbil narůstající vliv Německého císařství.


Co se týká carského Ruska, pro Romanovce nastoupila 7. etapa Plné funkce řízení (PFŘ). GP je již nepotřeboval, během vlády Romanovců si v Rusku vychoval dostatečně širokou základnu svých sluhů a instrumentů. Proto byla z kraje roku 1917 v Petrohradu uspořádána generální stávka, na jejímž základě převzala v Rusku moc Prozatímní vláda a též abdikoval Mikuláš II. Pozdější vyhlazení rodiny Mikuláše II. bylo už jen dokončením 7. etapy PFŘ, protože GP nepotřeboval žádné potencionální konkurenty v řízení Ruska.


Do Ruska poté, co Prozatímní vláda zcela podle plánu GP (nešlo tedy o žádnou neschopnost, ale o úmysl) přivedla Rusko na pokraj katastrofy, je se svým týmem ze Švýcarska do carského Ruska s úkolem vyvolat v Rusku socialistickou (marxistickou) revoluci vypraven v zapečetěném vagónu Vladimír Iljič Lenin, vlastním jménem Uljanov.


Přibližně ve stejnou dobu (květen 1917) přijel parníkem z USA do Ruska s úkolem přenést „ruskou“ socialistickou (marxistickou) revoluci do Evropy a poté do celého Světa se svým týmem Lev Davidovič Trocký, vlastním jménem Lejba Bronštějn. Protože byl Lejba revolucí posedlý již od mládí, vybral si ho GP jako svůj nástroj pro splnění svých cílů. Lejba poté téměř 40 let hlásal teorii permanentní revoluce.


Jak víme z historie, tento plán GP zhatil Lenin, když podepsal přes odpor Trockého s Němci mírovou smlouvu a potom se do toho také vložil Nejvyšší, když v době, kdy se jednalo o nástupci Lenina (to byl Lenin ještě živ, ale už mu otrava zatemnila mysl), připoutal Lejbu na lůžko tak dokonale, že Lejba ani nemohl vstát a tak nástupcem Lenina byl zvolen Josif Vissarionovič Džugašvili, řečený Koba, nebo také J. V. Stalin. Trocký potom ještě pár let intrikoval a v roce 1929 byl ze SSSR vyhoštěn.


Protože Trocký nesplnil svůj úkol, dostal se u GP do nemilosti, a proto měl problém, najít vůbec nějaký stát, který by ho přijmul. Nakonec skončil v Mexiku, kde mu v roce 1940 španělský komunista zaseknul do hlavy alpský cepín. Ten alpský cepín (Švýcarsko, Alpy) má ukázat na GP, který ve Švýcarsku sídlí, aby všichni jeho slouhové věděli, co je čeká, když nesplní svůj úkol. Pod heslem Alpský cepín dnes na Wikipedii však už najdete, že prý to byl sekáček na led. Tímto chci opět ukázat, že Trocký i Lenin byli nástrojem GP, i když Lenin GP tak trochu přečůral (z marxisty se v závěru života z něj stal takřka bolševik), a proto byl otráven.


Když se GP rukama Trockého, potažmo rukama Sovětského svazu, nepovedlo uskutečnit permanentní světovou (marxistickou, tzn. pseudosocialistickou) revoluci v průběhu 30-tých let 20. století, pokouší se o to GP nyní, v 30-tých letech 21. století. Současná snaha GP o přeformátování světa není nic jiného, než nový pokus o světovou revoluci, kterou před 100 lety Lejba zpackal. Poprvé se o vzkříšení projektu pseudosocialistické marxistické revoluce pokusil v roce 1996, kdy v Ruské federaci měl dle plánu GP prezidentské volby vyhrát předseda Komunistické strany Ruské federace Gennadij Andrejevič Zjuganov a pod jeho vedením měl být obnoven Sovětský svaz 2,0.


Ten pohled do historie je důležitý, abychom pochopili současné dění, současné procesy. GP, když se mu něco nepodaří, a to se stává, tak prostě jen zvolí jinou cestu. Pro GP není nějakých 20 – 50 let nijaký problém, 100 let pro něj nic neznamená (tedy až na tu svou degeneraci, ale ta není zase až tak zásadní), když neprošlo vojsko, projde osel naložený zlatem, když to nejde dveřmi, půjde to oknem.


Tak tedy, 1. světová válka v Evropě skončila a co dál? Stranám bylo potřeba dát čas, aby nabraly síly do dalších bojů a také bylo potřeba alespoň částečně splnit cíle I. etapy světové války. A tak se „rozpadlo“ Rakousko-Uhersko, to byl jeden z cílů GP a Německu se za záhadných okolností sdělilo, že podepsalo potupnou kapitulaci. Podíváme-li se na účast Ruska v 1. světové válce, opět můžeme s klidným svědomím říci, že GP řešil své problémy na úkor Rusů. Poskok GP, Mikuláš II. Alexandrovič zatáhl Rusko do války, ačkoliv ta se Ruska vůbec netýkala.


Na chvíli nyní odbočím ke vzniku Československa v roce 1918. Nejprve, proč vzniklo Československo? Kdyby GP nechal vzniknout jako samostatný stát Čechy, Moravu a Slezsko, určitě by to nikomu nebylo divné, historický základ tam je, ale proč nám sebrali Slezsko a na oplátku přidali Slovensko a navíc ještě Podkarpatskou Rus, tomu jsem dlouho nemohl přijít na kloub. Zkuste sami popřemýšlet, ale na nějaké bratříčkování Češi + Slováci zapomeňte, na to si GP nehraje.


Bylo známo, že někdy před 1. světovou válkou vyšlo v Uhersku nařízení, že všichni Židi si musí změnit židovská příjmení na příjmení maďarská nebo německá. V té době právě Podkarpatská Rus, která se v té době ještě tak nejmenovala, patřila pod Uhersko. O co šlo? Šlo o to, aby se Židi mezi ostatními obyvateli skryli, aby na seznamech nikde nevyčnívali. Kdyby to nařízení mluvilo pouze o maďarských (uherských) příjmeních, bylo by to v celku i pochopitelné, ale proč příjmení německá?


Ano, je to tak, přátelé, GP již před 1. světovou válkou počítal s tím, že bude své nástroje, které si několik století pěstoval a brousil na zmíněných územích, a kde mu ta židovská příjmení nevadila, že bude své nástroje pouštět do oběhu. A protože plánoval ty nástroje vypouštět do oběhu zejména v německy mluvících státech, proto ta německá příjmení. O tom, že i v Čechách mohl být problém s přijímáním Židů ve společnosti, svědčí i práce Jana Nerudy z roku 1869 „Pro strach židovský“.


Už jistě tušíte, kam mířím. Jedním z cílů a já si dovolím tvrdit, že to byl hlavní cíl, proč byla Podkarpatská Rus a Slovensko odtrženo od Uherska a přifařeno k Čechám a Moravě, byl tranzit Židů z Podkarpatské Rusi do Evropy a dále do Světa. Už jste někdy slyšeli takové to zdůvodnění vzniku Československa? Asi ne.


A jak to tehdy fungovalo. Nejprve se Židi přesouvali z Podkarpatské Rusi na Slovensko. Můj bývalý kolega mi kdysi vyprávěl příběh svůj a svého otce. Rodina jeho otce si zvolila příjmení maďarské, protože podstatná část té rodiny odešla do Maďarska. Jeho otec se pak za První republiky přestěhoval z Podkarpatské Rusi do Spišské Nové Vsi, kde si v přilehlé uličce k náměstí otevřel malý obchůdek (zastavárnu). Tam se můj kolega také v roce 1942 narodil. Jeho první syn se pak narodil v Bratislavě a druhý syn pak už v Praze. Přibližně takto to fungovalo. Slovenská republika a Maďarsko bylo pro Židy za války určeno jako bezpečné útočiště, protože z Německa, z Polska, z Protektorátu Čechy a Morava a z dalších zemí posílali globalisté již nepoužitelné Židy (7. etapa PFŘ) do koncentračních táborů, aby na jejich místo mohli přijít noví čerství Židé ze Zakarpatské Ukrajiny.


Nyní se pojďme podívat, co po 1. světové válce probíhalo v Evropě, zejména v Německu. Do Německa se jako do prvního státu po Rusku měla přenést světová revoluce a Německo ji mělo dále roznášet po Světě. Pro tento úkol byli právě vychováváni na Ukrajině Židé, které, jak jsem již psal, před 1. světovou válkou donutili vzít si maďarská nebo německá příjmení. Vzhledem k uzavření Brestlitevského míru se to nepovedlo a tak globalisté ve Vestfálské smlouvě určili Německu takové podmínky, aby v Německu vytvořili podmínky pro vznik fašismu.


V Německu vznikla obrovská inflace, hlad a bída s tím spojené, jež nahnaly německý národ do náruče nacismu. Poté se opakovala historie jako s Francouzi. GP potřeboval Německo zničit, a proto byla Němcům implementována ideologie, že jsou výjimeční, že jsou nadlidi a že jsou určeni ke sjednocení Evropy. Globální prediktor nechal Němce nabrat sílu a poté nasměroval milého Hitlera na Sovětský svaz.


22. června 1941 napadla koalice všech evropských států pod praporem Německa Sovětský svaz. Zprvu šlo všechno jako po másle, globalisté, v té době použili nástroj, kterému se říkalo trockisté, připravili německým vojskům podmínky pro rychlý a bezproblémový postup, který až před Moskvou a před Stalingradem zastavilo nezměrné úsilí sovětského lidu.


Dovoluji si tvrdit, že účelem napadení Sovětského svazu nebylo ani tak svržení bolševické vlády (s tou se pak vypořádali za pár let), jako spíše absolutní zničení Německa a poté jeho plné ovládnutí globalisty. Této verzi by napovídala přesná kopie postupu s Napoleonovými vojsky, kdy obě armády byly zataženy do hloubi Ruska, totálně tam vyčerpány a poté zdecimované vyhnány. GP tak rukama Sovětského svazu potřetí zničil svého globálního konkurenta, v tomto případě Německo a v podstatě celou západní Evropu, kterou tak absolutně ovládl.


Když GP nevyšel ve 20. století úmysl s ukrajinskými Židy, změnil mírně taktiku a na přelomu 20. a 21. století si na Ukrajině začal připravovat jako své nástroje na rozpoutání celosvětové revoluce ukrajinské nacisty. V současné době je situace taková, že ženy a děti ukrajinských nacistů/nástrojů čekají na své otce a manžele v Polsku, Slovensku a v České republice.


GP nyní čeká na to, až se ve výše uvedených státech sfázují procesy omezení zásobování, s procesem naštvanosti stálých obyvatel na ukrajinské nacisty, aby v příhodný okamžik do těch problémů, které tím vyvolá, povolal ukrajinské nacistické muže, kteří přijdou jako chránit své rodiny. Ve výše uvedených státech tak bude spolu s hladomorem, rabováním a vražděním vyvolána občanská válka, kdy bude bojovat každý proti každému. Vojska a policie budou chránit pouze nejvyšší vládní představitele a na ochranu normálního obyvatelstva „nebudou“ mít sílu. Dávám do uvozovek, protože nebudou mít sílu vzhledem ke scénáři, který je tak napsán.


Situace bude vyhrocena do té míry, že budou muset být povolány na pomoc ruská vojska, která budou ukrajinské nacisty z výše uvedených států vytlačovat směrem na západ. Takto se ukrajinští nacisté za vydatné pomoci žoldáků, vycvičených globalisty ve válkách v Africe, na Blízkém východě a v neposlední řadě v ukrajinské armádě (Islámský stát, Azov) projdou celou Evropou.


Zůstanou po nich hromady mrtvých a ti, co přežijí, přijmou s radostí změny, které jim naordinuje GP, a které před přeformátováním Evropy byly nemyslitelné.


Nyní odbočím k Finsku a Švédsku. Švédsko vyhlásilo svou neutralitu v roce 1912 a Finsko někdy po 2. světové válce. Pokud některý stát deklaruje svoji nezávislost, nelze takový stát napadnout bez toho, aniž by se útočník nezdiskreditoval v očích celého Světa. Ale co má dělat GP, když ty státy také potřebuje přeformátovat? No je to jednoduché, dosadí do vedení těchto států své lidi (zrádce), kteří neutralitu svého státu zruší a tím „svůj“ stát nabídnou globalistům k přeformátování, možná lepší říkat ke zničení, protože oba tyto státy by měly být připojeny k Rusku.


Na tomto místě je třeba opět připomenout, že se nejedná o scénář ruský a už vůbec ne o scénář ruského lidu, ale o scénář globalistů, GP, který Rusko již přes 400 let plně ovládá. Byla v minulosti určitá krátká období, kdy se do vedení Ruska dostaly osoby, které více pracovaly pro Rusko, nežli pro GP (Ivan Hrozný, Nikolaj I., Lenin, Stalin), ale to byly jen chyby řízení GP. Tyto chyby řízení se dály nejen v Rusku, a proto byly také hlavním důvodem přechodu z monarchistických vlád na vlády demokratické, kdy GP za účelem snadné ovladatelnosti společnosti (supersystému) udělil volební právo všem dospělým osobám, včetně žen, přičemž tuto davo-„elitářskou“ společnost ovládá prostřednictvím vhodně dosazených hlupáků.


Proto je potřeba současnou válku na Ukrajině chápat ne jako válku mezi Ruskem a Ukrajinou (USA, Západem), ale jako válku globalistů proti všemu evropskému obyvatelstvu, proti všem evropským státům včetně Ruska. Pouze při pohledu na současné dění z tohoto úhlu vám začne současné dění v Evropě a i ve světě dávat smysl.


Vlády všech států v Evropě vydaly neuvěřitelné částky peněz, aby nám vnutily nejprve Covid-19 a nyní válku a s ní spojené přeformátování celé Evropy. Toto tvrzení se samozřejmě týká i Ruska, kde inflace za dva roky dle mého skromného pohledu dosáhla, počítáno přes melouny cca 1500% (1kg stával 10 rublů a dneska stojí 150 rublů) a počítáno přes červenou řepu (1kg stál 20 rublů a dneska stojí 50 rublů) tak „jen“ 250%. Tak si každý můžete spočítat, o kolik nás naše centrální (národní) banky okradly, protože to je jejich práce, respektive práce jejich úředníků, kteří ty miliardy vyťukali na klávesnicích. Dovoluji si tvrdit, že ožebračení obyvatelstva je také dalším cílem přeformátování Evropy.


Závěrem bych rád zdůraznil, že není potřeba ve svých srdcích pěstovat jakoukoliv nenávist proti Rusům nebo proti Ukrajincům. Jsou to prostě jen nástroje GP, které zpracovala jejich propaganda zcela stejně, jako většinu z nás zpracovala propaganda česká, polská a slovenská. Jediný rozdíl je, že česká propaganda štve lidi proti Rusům a ruská propaganda štve lidi proti Čechům a vůbec proti západnímu obyvatelstvu, ale jak říkám, je to všechno součást scénáře, nejedná se o libovůli ani z jedné strany.


Zabránit tomu, co se na nás řítí lze pouze tak, že se lidé budou učit KOB, zejména jak se řídí složité sociální supersystémy (viz Dostatečně všeobecná teorie řízení - DVTŘ), aby se nestávali nejprve obětmi propagandy a poté i obětmi skutečnými. Tedy ještě jednou opakuji, jedná se o válku GP a jeho sluhů (našich zrádců) proti veškerému obyvatelstvu Evropy.

Za Konceptuál CZ Milan Makový


Poznámky k výše uvedenému textu:

1. Pevně doufám, že se výše popsaný scénář, jako jeden z mnoha možných scénářů budoucnosti, nevyplní, a když, tak jen z malé části.

2. Svou naději čerpám z pravidelného sledování pořadu V. V. Pjakina „Otázka – Odpověď“ a z DVTŘ, kdy předpokládám, že jak v Rusku, tak i u nás, vznikají virtuální struktury (u nás např. kolem Konceptuál CZ), které proti jeho naplnění budou působit.

3. Proto by se každý, kdo si výše uvedený text přečte, měl zamyslet nad tím, jak by mohl v tomto úsilí pomoci. Každý na svém místě může něco udělat.

4. A hlavně nesmíme zapomínat na to, že: „Řízení je informační proces“, a že: „Šíření informací je řízení.“


Za Konceptuál CZ Ing. Jiří Kružík


1 751 zobrazení25 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

25 Comments


seky333
May 27, 2022

Hezký den všem přeji, podělím se o jednu myšlenku co mě napadlo po tomhle článku. U každého asi v dnešní době, nebo ne u každého ale u davu, většiny po přečtení přijde myšlenka ať tenhle člověk raději drží ústa. A mě hned napadlo že to naopak může být přínos do budoucna jak pro stát tak pro ty občany co prodávají nebo nájemníky, kupující. Protože ty realitky nejsou určitě nic dobrého, a kolik jich patří nadnárodním firmám to nebude asi taky málo. A hlavně stát by mohl byty pronajmout, prodávat těm co to opravdu potřebuji a to jsou samozřejmě mladí a mladé rodiny ale neříkám že jiným ne. Prostě za příznivé ceny. Ano určitě se bude argumentovat někdy, ale já si…


Like
seky333
May 28, 2022
Replying to

Děkuji za odpověď, já mu samozřejmě nevěřím, myslím že těch politiku jestli se dají takhle nazvat bude opravdu hodně co chtějí přemalovat tuhle biblickou koncepci nebo jí vylepšit ozdobama aby tu byla stále a nikdy neskončila, prostě vždy když bude potřeba tak asi nějakou ozdobu přidat.


Osobně si myslím že by bylo dobré něco takového, ale rozhodně aby to bylo od srdce aby každá ta strana byla spokojená, a snad v nějaké budoucnosti to bude jednou možné. Ale možné to asi bude, až se většina stane člověkem tak bude něco takového možné realizovat. Jen ještě doplním že až to všechno skončí, tak to většinu změní v koho to je otázka, vím že GP určitě nechce změnu lidí právě na psychiku…


Like

jhroznicek
May 26, 2022

https://www.novinky.cz/kultura/filmy-serialy/clanek/trailer-roku-ryan-gosling-jede-tramvaji-do-bohnic-a-pali-na-nej-z-tezkych-zbrani-40398259#source=hp&seq_no=6&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Jinak před pár dny v soutěži eurovize toto pořadí:

1) Ukrajina 11) Nizozemsko 22) ČR


Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
May 27, 2022
Replying to

Jedenáctkou do Bohnic? Že by jedno křídlo GP doopravdy úplně odstavili? Vypadá to tak a také současné jednání presidenta Zemana, myslím jeho doporučení novému guvernéru ČNB, aby postupoval tvrdě, tomu napovídají. ČR se začíná dostávat do záře světových reflektorů, potvrzují to i hokejisté, kteří postoupili do semifinále. Výsledky "soutěže" Eurovize potvrzují, že červeno-bílou vlajku s modrým klínem nemá ČR zbytečně. Také tato zpráva souvisí s výše uvedeným: „Král světa“ hrozil odpálením bomby na Pražském hradu. U soudu dostal podmínku - Pražský deník (denik.cz)

Like

jhroznicek
May 26, 2022

Dobrý den, když pominu všechny ty hrůzy, které nás možná čekají a pokud to teda přežijeme.......zajímá mě Váš názor ohledně dostupnosti elektřiny a plynu v čr teď a v budoucnu.

Stavím dům a nevím kde jinde jít pro radu, než na konceptuální fórum 😉


PS: dotaz není sranda

Like
jhroznicek
May 26, 2022
Replying to

děkuji Vám za odpověď. Jinak s komínem a krbem počítám, nicméně primární zdroj se doteď počítalo s plynem. Nyní přemýšlím místo plynu taky nad tepelným čerpadlem. Snažím se v tomto směru odhadnout, kam se budeme ubírat 😀...


Mimochodem velké díky za Vaše příspěvky 😉

Like

vlastimil.narodnik
May 25, 2022

Hodím vám do vašich úvah vidle.

Švédsko nikdy nebylo světovou mocností ani globálním hráčem. Do 30. leté války vstoupilo až v r. 1630 a prohrálo první bitvu s Katolickou ligou, jejímž vojskům velel Albrecht z Vadštejna.

Švédské výboje na JIH měly mnohem jednodušší vysvětlení, které se nazývá klimatická změna. Od poloviny 14. století se v Evropě pomalu, ale trvale ochlazovalo. Vikingové opustili Grónsko (odkaz) a na evropském kontinetu zavládalo střídavé a stále se zhoršující počasí. V první třetině 17. století už byla situace dost špatná, ale to nejhorší mělo teprve přijít - v r. 1638 nastalo Maunderovo sluneční minimum (odkaz), studený výkyv uprostřed Malé doby ledové (odkaz), trvající až do r. 1715. takže švédská vojska se vydala na jih -…


Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
May 26, 2022
Replying to

Máte pravdu, může za to globální oteplování.

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
May 25, 2022

Přátelé, zajímavé, že se nikdo z vás nepozastavil nad přiloženým videu. Víte všichni, co to je? Napište, co to je a co z toho usuzujete.

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
May 27, 2022
Replying to

No samozřejmě, přesně o podobném způsobu předávání informací psal Zaznobin v Posledním gambitu. Entropa je vlastně představa GP o budoucnosti. Překlad českého oznámení světu v angličtině je tento:

Bylo by tragickou chybou zobrazit Rusko jako padoucha a opět rozdělit svět na dvě části.

Některé skupiny v jiných státech by si mohli uvědomit, že se necítí úplně v pohodě, když jsou součástí velké země.(Vyhlášení nezávislosti Kosova)

Environmentalismus je nebezpečná ideologie, ohrožující lidskou svobodu.

Intelektuálové preferují nápady, které jim dávají práci a příjem, a které zvyšují jejich sílu a prestiž.

Ten text na Entropě již samozřejmě není, byl tam jen krátce. Stejnou vypovídací hodnotu mají i ty červené trenky, vyvěšené na Hradě. Jedná se o zprávy od globalistů podřízeným složkám. Entropa –…

Like
bottom of page