top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Legionáři - Všechno bylo jinak Olin Jurman

14. 03. 2024


Už dlouho mám v úmyslu Vás přátelé upozornit na knihu Olina Jurmana, Legionáři - Všechno bylo jinak.


Při jejím čtení si všimněte, že formování Československých legií v Rusku začalo hned měsíc po začátku války, z čehož vyvozuji, že bylo dopředu plánované masivní přeběhlictví českých, maďarských a i dalších vojáků, bojujících na straně R-U. A proč?

Těch důvodů bylo více, Globální prediktor (GP) se nikdy nehoní za jedním zajícem. Tak tedy, hlavním důvodem podle mne bylo pozvednutí životní úrovně zaostalého Ruska. To je důvod, o kterém se nikde nedočtete, ale z vyprávění Olina Jurmana jasně vyplývá. Všude, kde byli zajatí Češi coby zajatci delegováni na práci, všude se během krátké doby dostali do vedení, slovy Koncepce obecné bezpečnosti (KOB), všude přebírali řízení, protože řízení je informační proces a vítězí ten, kdo podává lepší informace. Tak tedy, ještě jednou opakuji, Rusko bylo donuceno vstoupit do války nejen proto, aby tam mohla vzniknout revoluce, ale také proto, aby byla zajatci zvýšena životní úroveň zaostalého Ruska.


Můj děda mi vyprávěl zkazky legionářů, že třeba často měli v domečku jen jedny zimní boty a tak v zimě vždy mohl jít ven jen jeden člen rodiny. Museli se o ty jedny boty v rodině střídat.


V knize se dočtete i o severní frontě, kterou měli otevřít Čechoslováci pod velením Angličanů, o tom, jak Štefánik byl horší, nežli gen. Janin, o Trockém, jak šel tvrdě proti ČS legiím, aby vyprovokoval střet, o Masarykovi, jak hnal lidi na smrt za zájmy bílých, atd., prostě velmi zajímavá kniha, která nejen studentům KOB může ujasnit si názor na plánování globálních procesů.


A kvízová otázka na závěr, víte, že na přelomu století a asi ještě před koncem 19. století GP silně zvýšil porodnost českého národa? Nebylo divu, potřeboval Čechy do Ruska.

 714 zobrazení8 komentářů

8 Comments


KoncepceObecnéBezpečnosti
Mar 17

A ještě k tomu lhaní 11.3.2024 Otázka – Odpověď :: Pjakin (webnode.cz)

Vždycky když se podívám, co dělají podpinďosi u Pjakina, tak vždycky se tam nějakým způsobem otře o Československo. V posledních O-O se otřel 2x, poprvé hodil Československo bez jakéhokoliv zdůvodnění do jednoho pytle s Poláky, Maďary a Rumuny, kteří bojovali společně s Němci proti SSSR, přičemž zde si všimněte, že navíc Čechy hodil do jednoho pytle se Slováky, kteří proti SSSR skutečně bojovali (ale o těch nemluví) a podruhé se otírá o československé legie zde:

"Jen si to představte. Sovětská moc ještě nebyla ani všude ustavena, probíhala protisovětská československá vzpoura a bolševici už se plně pustili do budování státu." 

Podezírat Valerie Viktoroviče Pjakina z neznalosti historie nemůžeme a…

Like

anjuska.brno
Mar 17

V té knize Olina Jurmana je spousta zajímavých podnětů k přemýšlení:

Legie měly nejméně dvě fáze svého vývoje:

  • Zdánlivě živelný vznik, doprovázený, kromě bezkonkurenční organizovanosti proti zaostalému Rusku, vlastní lidovou samosprávu, na které se mohli podílet i řadoví vojíni, kteří se v té době stále považovali za dobrovolníky. V jejich řadách panovala, nyní nepředstavitelná, svornost a bratrství. Ten, kdo se osvědčil, mohl neomezeně postupovat na velící pozice i bez vojenského vzdělání. Obecně mezi nimi panovala nechuť bojovat s kýmkoliv, kdo je bezprostředně neohrožoval, cílem bylo dostat se co nejdřív domů.

  • Francouzské velení představované publlicistou, astronomem, filozofem a hlavně zednářem Štefánikem legionářskou lidovou samosprávu zrušilo a z dobrovolníků, svobodně se rozhodujících, chtělo udělat poslušné zelené bezmozky, které se snažilo hnát do…

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Mar 17
Replying to

Zapomněl jste na Garyka, asi jste ještě nedočetl do konce.

Plus legie, které bojovali spolu s rudými proti bílým. Jaroslav Hašek a další.

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Mar 16

Mnozí si představují svobodu tak, že mohou beztrestně lhát.


KAŽDÝ TÝDEN ČTENÍ PRO SVOBODOMYSLNÉ

Myši umírají v pastích, protože nechápou, proč je ten sýr zdarma. Stejně jako v socialismu.


Proti otroctví neřekl nikdo ani popel. Tedy kromě západní civilizace - syrzdarma.cz

Jediná civilizace, která systematicky vystupovala proti otroctví, byla západní křesťanská civilizace. Zatímco arabští otrokáři vozili z Afriky otroky po milionech, vyslala britská vláda válečné lodě do Atlantiku s cílem zastavit obchod s otroky.


O nás - syrzdarma.cz

Kontakt:

redakce@syrzdarma.cz

Kdo to provozuje:

Syrzdarma.cz s.r.o.IČO 09332341

Kdo za to odpovídá:

Stanislav Spurný

Kdo to dělá:

Petr Fiala, Ondřej Hejma, Petr Mýtina, Gustav Sitař, David Tolar, Tomáš Zach

Proč:

Mírně zděšeni z plíživého zavádění socialistických myšlenek si chceme být jisti, že…

Like

isskucerova
Mar 15

S Ruskem je to zvláštní. Na starých fotkách pořízených kolem roku 1850 a později jsou velké odlesněné plochy. Když je foto s dřívím, tak to jsou vše jen malé průměry kmenů. Je uváděno, že přes Rusko se převalila nějaká katastrofa. Spousta lidí zemřela, pro ostatní to byl sešup do doby kamenný. Zkušený, starý zemřeli, mladí bez znalostí přežili a vše se učili znovu.

O co jde GP mi stále není jasné. Chová se jaksi "nestandartně". Kdyby chtěl vládnout Rusku, dávno mu vládne. Anglosasové se pokouší dobít Rusko - ale stále jim to nejde. GP jim nechce dát "zdroje - suroviny" , ale proti Rusku je štve. Je to politika odezdi ke zdi. Tlačí na pilu a výsledek nikde. Jeden Vladimír…

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Mar 16
Replying to

"Nejvyšším cílem GP je zajištění přežití lidstva na planetě Zemi."

To je určitě dobrá myšlenka a já jí ještě posunu. Je úkolem či cílem GP pouze přežití lidstva nebo i jeho vývoj? Já si myslím, že právě ten vývoj je ze všeho nejdůležitější, protože když my jako lidstvo nepůjdeme nahoru, ve svém vývoji, potkáme se za pár tisíciletí, pokud vůbec přežijeme, v pavilonu lidoopů se šimpanzi a dalšími lidoopi.

Otázka jen je, jestli ty dvě cesty, které zvolily křídla GP, jsou ty pravé, protože lidstvo degeneruje stále rychleji a rychleji, a tím se i rychleji blížíme k těm zdegenerovaným šimpanzům a orangutanům.

Like
bottom of page