top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Přednáška Viktora Alexejeviče Jefimova pro pracovníky FSB o řízení světa někdy z let 2002 až 2003.

11. 05. 2024Překlad a titulky Irena Aneri


Takže na tom tématu mé přednášky jsme se dohodli společně, původně znělo následovně:

O politickém kursu vedení Ruska na vyvedení státu z politicko-ekonomické krize. Pokud si to někdo poznamenává, tak to zopakuji. O politice vedení Ruska na vyvedení státu z politicko-ekonomické krize. Proč jsem byl tak smělý, abych vás zde připravoval o čas a přednášel vám o této problematice? Několika slovy se představím, abyste si udělali představu, z jakých pozic budu vést svou přednášku.


V letech 1989-1990 jsem pracoval jako tajemník Leningradského městského výboru strany. Dvakrát jsem se setkal přímo s Michailem Sergejevičem Gorbačovem a po rozhovorech s ním jsem pochopil, že takříkajíc dost dobře nechápe problém řízení státu a ještě přesněji, že mnohým věcem prostě nerozumí. Já jsem tehdy pracoval jako tajemník Leningradského městského výboru strany. Leningrad je významné město, ale přesto nebylo v mých silách nijak ovlivnit to, co se dělo. Já jsem také pociťoval nutnost změn, ale viděl jsem, že to, co se děje, není to, co by Rusko potřebovalo. A právě proto jsem v roce 1990 sám na Oblastní stranické konferenci odstoupil a od té doby jsem se profesionálně začal věnovat tomu, abych porozuměl tomu, jak je tedy vlastně řízen stát? Když generální tajemník ani například tajemník jednoho z předních městských výborů nemají žádný vliv na to, co se děje.


Tak už to v mém životě vyšlo, že jsem měl možnost navštívit mnohé přední státy světa, a to i na východě, třeba Japonsko, Indonésii, Indii a v jiné části světa například Venezuelu. Podrobně jsem si prostudoval bibli, korán i budhismus. Jestliže nechápete, k čemu slouží, tak fakticky nemáte šanci těm otázkám nikdy porozumět. A dnes, asi po patnácti letech věcného odborného studia těchto otázek jsem k něčemu došel, abych se mohl pokusit vám to vyložit. Ale asi si uvědomujete, že 15 let a hodina a půl jsou rozdílné časové intervaly, takže vám nemohu mnohé věci objasnit s přesvědčivou argumentací kvůli nedostatku času. Ale můžete mi věřit, že ke každé své větě, kterou zde pronesu, mohu přednést dvouhodinovou přednášku s tím, že bude cíleně zaměřena na danou problematiku.


Proč o tom mluvím? Abyste porozuměli tomu, z čeho budu vycházet při své dnešní přednášce. Budu přednášet z pozic Koncepce obecné bezpečnosti, která byla vypracována v Rusku a poprvé zde byla vydána v roce 1992. Vydána byla mimochodem s přímou podporou tehdejšího prvního náměstka předsedy KGB Filippa Denisoviče Bobkova v počtu 10 tisíc výtisků a od té doby je úspěšně zamlčována. Je zamlčována, ale přesto se v Rusku šíří velice aktivně a v 53 místech máme stálá ústředí. Tato Koncepce a její informace prorůstají mezi lidi zezdola. Za tu dobu bylo vydáno 53 knih o všech aspektech lidské existence. Jádrem našeho týmu jsou důstojníci vojenského námořnictva z ponorek, leteckých a kosmických sil, fyzikové, matematici, tedy lidé, kteří dokáží systémově myslet a chápou, co je to řízení podle plné funkce řízení, tedy ne fragmentární, rozkouskované řízení, jak ho například vnímal Gorbačov, tedy řízení podle plné funkce řízení. Ty knížky vypadají asi takto.


Všechny je máte v knihovně. Já jsem Alexandrovi Nikolajeviči všechny předával, je jich asi 50. A dnes vám tu nechám dvě nové knihy: Dostatečně všeobecná teorie řízení, která se dnes přednáší i na Petrohradské státní univerzitě. Je to nové vydání Dostatečně všeobecné teorie řízení, takže vám ji tu hned nechám. A ještě knihu, která právě také vyšla Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky. Navzdory těm představám, že Ford a Stalin jsou představitelé dvou rozdílných systémů, tam dokazujeme, že světonázorově to byli stejní lidé. Jen jeden z nich budoval svůj systém řízení na korporativní úrovni a ten druhý na globální státní úrovni a formoval tak mimo jiné stát superkoncern. Nu, jestli tu mátě nějaký aktiv, tak vám tu knížku mohu také zanechat. A také vám tu mohou zanechat svou knížečku, abyste věděli…


Jeden z problémů, kterého se dnes dotknu je konceptuální moc. O tomto problému tu mám knížku, která již byla vydaná třikrát: Konceptuální moc, mýtus nebo realita? Je o složitých mechanismech ruinování Ruska. Považoval jsem za nutné o tom promluvit, o té bázi, na jejímž základě budu probírat danou tematiku. A proč? Protože abychom si vzájemně porozuměli, je na začátku nutné vymezit světonázorové standardy. Budou-li u nás ty základní představy rozdílné, tak si nikdy neporozumíme. Uvedu vám jednoduchý příklad, takovou analogii, která vám to přesně osvětlí.


Je možné ze šesti sirek poskládat čtyři rovnostranné trojúhelníky? V odpovědi na tuto otázku se mohou vytvořit dvě linie, z nichž každá bude mít pravdu, ale přesto budou protikladné. Jedna bude o odpovědi té druhé tvrdit, že to tak není a ta druhá zrovna tak. Proč? Protože ty světonázorové náhledy budou rozdílné. Jestliže se to pokusíte udělat jako většina mých spolubesedníků v rovině, budete se ty sirky snažit poskládat na ploše, protože takto budete vidět řešení toho úkolu, jenže tak se vám ty čtyři rovnostranné trojúhelníky nepodaří poskládat nikdy. Ale pokud si představíte, že ten úkol se dá vyřešit v trojrozměrném prostoru, tak uděláte ze tří sirek základnu na rovině v podobě trojúhelníku, tři sirky z jeho rohů spojíte do vrcholu a získáte tak pyramidu, jejíž tři boky a základna budou těmi čtyřmi trojúhelníky. To je tedy analogie, která může úplně stejně zafungovat v nauce o řízení, ekonomice a sociologii.


Na začátku je proto nutné vymezit si světonázorové standardy. Informace, které vám zde budu přednášet, zcela mění všechny stereotypy, které nám vtloukali do hlav, i do hlav našich předků celá staletí. A do našich hlav celé roky či desetiletí, jako se to stalo mně. Překonání stereotypů je velice složitý proces. Představte si například úkol Koperníka, když se pokoušel dokázat, že Slunce neobíhá okolo Země. Ubezpečuji vás, že to byl velice složitý úkol, přestože dnes se nám zdá, že je to přece úplně jasné. Jenže tehdy to lidem jasné nebylo. Začalo jim to být jasné, až když se objevila nová terminologie. Každé lidské prozření v té či oné oblasti se vždy pojí s novým terminologickým aparátem. Objevil se například termín sluneční soustava, který předtím neexistoval. Objevil se termín zeměkoule. Tento termín neexistoval, když měli lidé za to, že je Země placatá a spory se vedly jen o tom, zda leží na velrybách nebo na slonech. Proto jsem považoval za nezbytný tento úvod, abyste si uvědomovali, jak složitý je můj úkol, abych vám vyložil ty informace o dnešních principech řízení, ale z jiných pozic a s jinou mírou porozumění.


Z těchto pozic Putinovu činnost uvidíte ve zcela jiném světle. Bez znalosti našich informací se vám bude zdát, že se jedná o řadu jakýchsi chyb a mnozí to tak skutečně vidí. A kde se bere ten paradox, že Putinova popularita mezi lidmi je velice vysoká? Protože když začnete hodnotit Putinovy kroky z našich pozic, tak uvidíte přesnou, jasnou algoritmiku jeho jednání a zcela vám to osvětlí posloupnost jeho podnikaných kroků. A já o tom fenoménu Puškina, tedy Putina promluvím zvlášť.


Takže tu tedy mluvíme o problémech vyvedení státu z politickoekonomické krize. A máme vůbec nějaké důvody, abychom tu otázku nastolili právě takto? Ano, máme. Velmi dobře víte, že je-li řeč o našem státě, tak narážíme na neuvěřitelné paradoxy. Na jedné straně je náš stát bezesporu nejbohatší na světě, jestliže tím bohatstvím chápete slovo se stejným kořenem Bůh, tedy to, co nám Bůh dal. A co nám dal? S ohledem na plyn jsme na prvním místě na světě, zásoby plynu činí 45% z těch celosvětových. Dodávky na světový trh činí až 33%, což je první místo na světě. Dřevo, tam jsme na prvním místě ve světě. 45% zásob jehličnanů je v Rusku. V ropě jsme byli na druhém místě po Saúdské Arábii, teď jsme na prvním. Ve zlatě jsme na druhém po Jihoafrické republice. Najdeme u nás celou Mendělejevovu tabulku prvků. Pokud jde o intelektuální potenciál národa, tak vás ubezpečuji, že jsem projel spoustu států a mohu odpovědně prohlásit, řeknu-li to jednoduše, že máme to nejinteligentnější obyvatelstvo, nebo že tu máme ten nejvyšší intelektuální potenciál.


Víte například, že když fyzikové svolali své fórum, tak se ukázalo, že 80% nejlepších fyziků je z Ruska nebo z něj pochází? Sjeli se tam z těch nejrůznějších států světa, ale ukázalo se, že všichni pocházejí z Ruska. že školu absolvovali u nás. Proč to tedy dopadá tak, že přestože jsme nejbohatším státem, a Bohem jsme intelektuálně byli obdařeni zvláštními schopnostmi, tak živoříme jako nuzáci? To vypovídá o tom, že naše vnímání a chápání světa (světonázor) je pokřivené a neodpovídá tomu, co probíhá ve světě.


A ta krize, do které jsme vstoupili, není krizí jednotlivých oblastí řízení, je to systémová krize, která zasáhla bez výjimky všechny oblasti života naší společnosti. Takže bychom to měli pořádně analyzovat. A proč mluvím o systémové krizi? Protože, vy si to možná už nepamatujete, ale já si doslova pamatuji všechna ta hesla, výzvy a cíle, se kterými přišel Gorbačov na začátku přestavby. Připomenu vám to. Za prvé, urychlení sociálně-ekonomického vývoje. A jak to dopadlo? Dvojnásobný pokles ve všech směrech. Čína mimochodem za tu dobu svůj HDP zdvojnásobila a náš se dvojnásobně snížil. O čem dále mluvil Gorbačov? O boji s opilstvím a alkoholismem. A čím to skončilo? Přímo masovou alkoholizací národa. Další teze byla přátelství mezi národy, které prý nebylo postaveno na úplně správném základě, což bylo nutné změnit a upevňovat ho. A čím to skončilo? Válkou uvnitř Ruska. Další teze, socialismus s lidskou tváří. To bylo to, čím přestavba začínala.


A jak to dopadlo? Že nám tu zřídili kapitalismus v té nejagresivnější podobě. Takže to, co plánovalo naše vedení, dopadlo vždy přesně naopak. A jestliže si přečtete direktivu Rady národní bezpečnosti USA 20/1 ze dne 18.08.1948, která byla zveřejněna v různých zdrojích, včetně Jakovlevovy knihy CIA proti SSSR... To byl samozřejmě jiný Jakovlev (Nikolaj Nikolajevič), ne ten architekt přestavby. Pokud si přečtete obsah té direktivy, tak uvidíte, že byla až do těch nejmenších podrobností přesně naplněna. Tak jak vlastně funguje to řízení?


Abyste dokázali porozumět té krizi a najít algoritmy, jak se z ní dostat, musíte přesně chápat principy sociálního řízení, které jsou dnes prakticky zcela skryté. Já tvrdím, že nejvyšší úrovní sociálního řízení je právě ta konceptuální moc. To znamená, že řízení států probíhá z nadnárodní úrovně a zákonodárná, výkonná a soudní moc jsou v podstatě jen takovými převodovými řemeny vedoucími od konceptuální moci ke státnosti a národu (Pozn.MM: Programově-adaptabilní modul).


Jestliže si ten či onen stát neuvědomuje přítomnost nadnárodního systému řízení v podobě konceptuální moci, tak sám nic neřídí. Já tvrdím, že Putin v dnešní době chápe tyto principy nadnárodního řízení, chápe, co je to konceptuální moc, a všechny kroky, které podniká, zapadají do rámce tohoto jeho uvědomění. Při vyhodnocování toho, co se děje, vždy uplatňujete nějaké své světonázorové standardy. Různí lidé budou samozřejmě hodnotit to dnešní dění odlišně. Kdyby vám tu například dnes přednášel Alekperov, tak by vám to dění popsal ze svých pozic, a zásadním způsobem by se to lišilo od toho, co vám povím já. Kdyby tu před vámi vystupoval učitel, který už půl roku nedostává výplatu, ve výši 2000 rublů, tak by tu situaci hodnotil zase jinak. To si musíte uvědomovat, že vždy je v pohledu na věc určitý prvek subjektivismu.


A proč by Alekperov mluvil jinak? Víte, že oficiální příjmy Alekperova činí tři milióny dolarů měsíčně, jak to nedávno psali v novinách Kommersant. A díky čemu to tak je? Díky tomu, že si v naftovém byznysu všelidový majetek, nerostné bohatství v určité etapě přisvojují do soukromého korporativního vlastnictví. Tj. ropa patří lidu, ale dopadá to tak, že kdo ji vytěží, ten s ní potom nakládá čistě podle svého. Ale to je... Vždyť jak to má vypadat v normální státnosti? Vytěžil jsi ropu? Tak za práci samozřejmě dostaneš zaplaceno. Někdo ve stejné době učil tvé děti, někdo léčil tebe i tvé děti. Dá se mluvit o rozdílné složitosti té práce, že je tam různý stupeň složitosti, ale asi ne...


Nu, dá se mluvit o rozdílu ve mzdách v procentech, v desítkách procent, třeba i ve stovkách procent, ale Alekperovova mzda dnes společně s příjmy z dividend činí 3 milióny dolarů měsíčně, zatímco učitel dostává 3 tisíce rublů měsíčně, že? Takže něco je tu špatně. A co je špatně? A to, co je považováno za špatné, právě formuje světonázor toho či onoho systému. Já vám uvedu ještě dvě taková čísla, abyste si udělali obrázek, že bude-li tu před vámi vystupovat třeba představitel centrální banky nebo bankovních systémů, tak bude mít zase svůj názor na dnešní dění. Příjmy bankovního sektoru za tento rok, za 11 měsíců, činily 696,9 miliard rublů, zatímco celý zemědělský sektor v tomto roce vykázal ztrátu. Zemědělství v tomto úrodném roce vykázalo ztrátu 60 miliard rublů. To jako má znamenat, že v jedné oblasti pracují samí lajdáci a flákači a v té druhé velice inteligentní, talentovaní a pracovití lidé? Vůbec ne! Já jsem pět let pracoval jako předseda správní rady banky, a proto vám mohu říci, že v tom to není. Problém je v tom, že v našem státě byly zformovány systémové chyby, kdy jedna z oblastí nezávisle na tom, jak pracuje, kyne jako těsto, například bankovní sektor díky úrokům a ta druhá si musí brát půjčky úročené vyšší sazbou, než je rentabilita obratu kapitálu v zemědělství, a tak nevyhnutelně spěje ke krachu. Na to nemusíte být odborníkem, stačí vám pět tříd, rozepíšete si to na papír a vše bude jasné. Rentabilita obratu kapitálu v zemědělství činí dnes 3-4% ročně, a cyklus obratu kapitálu asi rok. A zač dostanete úvěr?


Víte, že dnes je základní úroková sazba centrální banky 18%. A dříve její výše dosahovala až 200%!!! Takže ta algoritmika je zde velice jednoduchá. Takže... Co je to vlastně ta konceptuální moc? Já asi... Mohl bych tam nakreslit nějaké obrázky? Je tam křída?


- Ta je tady vzadu.


- Ach ano. Možná něco takového... Víte, když vnímáme informace, tak se kromě slov musí formovat také nějaká schémata a obrazy. Pokud za slovy nevidíte obrazy, tak si nezformujete pojem. Měl jsem tu na to zvláštní přednášku a Alexandr Nikolajevič má kazetu, o vnímání a chápání světa. A tam jsem říkal, že pojem, to je spojení slova a obrazu. Takže pokud si má slova nepřevádíte na určitá schémata, obrazy, tak vám vletí do jednoho ucha a druhým zase vyletí a nic ve vás nezanechají. Je velice důležité dávat si to dohromady. A to znamená dávat si dohromady ty obrazy, které stojí za mými slovy s těmi obrazy, které máte ve svých nevědomých úrovních psychiky.


Protože porozumění a pojem, to je jednota slova a obrazu. Jen tak vzniká pojem a jen tak si vzájemně můžeme porozumět. Pokud se můžete opřít jen o slovo... Já mohu říci slovo "luk", a potom se můžeme dohadovat, co to mělo znamenat. Potom se ukáže, že jsem mluvil o střeleckém luku, a vy jste mysleli cibuli (rusky luk), a další člověk její zelené výhonky. Obrazy jsme tomu přiřazovali rozdílné. Nastat může i jiná situace, kdy obrazy existují a slova k nim chybí. K těmto jevům právě patří konceptuální moc. Kdy je na úrovni vnitřních pocitů jasné, že to řízení probíhá nějak jinak, že nejspíš neřídí vláda ani prezidenti, že to vše probíhá nějak jinak. Ale slovo pro to chybí. A kdo vlastně řídí? A pro tento účel jsme zavedli nový termín konceptuální moc.


Ale dokud se ten termín nenaplní slovy a obrazy, nebude k ničemu. Mluvíme-li o konceptuální moci, tak bych vám tu nakreslil takový jednoduchý obrázek systému řízení. Tady máte konceptuální moc a na ní se váže systém politických stran, levicových, pravicových, středových, to vše je jeden mechanismus. Někomu se může zdát... Nu, někdo volí Žirinovského, druhý Gajdara nebo Javlinského. Ten, kdo uplatňuje konceptuální řízení vždy formuje systém politických stran, levicových, pravicových, středových, a díky tomu řídí společnost, protože někdo se orientuje na Žirinovského, někdo na Javlinského, někdo na Gajdara. Detekují se všechny nálady ve společnosti, a vybírají se pastýři pro všechny tyto směry.


To je abeceda. Já myslím, že to také cítíte, že všechny strany, ať už levicové, pravicové nebo středové, jsou jedním mechanismem, který je řízen z jedné pokladny přes různé pokladníky a ten boj mezi nimi je určen pro oklamání davu. Nelíbí se ti tenhle? Tak si vyber jiného, i když... A my dnes říkáme, že můžeme zformovat řetězec nenavázaný na vnější konceptuální moc, ale na tu naši vlastní konceptuální moc, ruskou. Jenže k tomu je potřebná míra chápání. A potom dále přes ty strany probíhá ovlivňování standardního systému řízení, který znáte z učebnic, to je ta zákonodárná, výkonná a soudní moc. Ale tyto tři moci jsou řízeny shora, kde je určován ten základní koridor, buď stát kráčí tímto směrem, nebo tamtím. A pohyb v mezích toho koridoru (v mezích daných mantinelů), abychom z něj nevyskakovali, zda jím půjdeme rychle nebo pomalu, a ti, co z něj vyskočí, aby dostali přes prsty prostřednictvím soudní moci, to už je úkol těchto tří větví moci, o nichž nám tvrdí, že jsou tím zdrojem řízení.


Já mám za to, že to tak není, a že tento systém moci nemá nic společného s prosperitou národa. O všem se rozhoduje právě tady. Co je to konceptuální moc? Je to nejvyšší hierarchická úroveň sociálního řízení. Chceme-li to nějak definovat, tak je to nejvyšší hierarchicky nadřazená úroveň sociálního řízení zakládající se na určitém vnímání a chápání světa (světonázoru).


Tato konceptuální moc má šest priorit řízení. Když tohle neprobereme, přece máme vytyčené téma, ale ještě jednou opakuji, že je důležité, abyste porozuměli těm světonázorovým základům, ze kterých budu dále hodnotit vše, co se děje v Rusku. Jestliže to nebudete znát, vůbec nepochopíte, o čem mluvím. Konceptuální moc má šest řídících priorit. To jejich prostřednictvím jsou řízeny státy a národy.


Ta první je světonázorová, vnímání a chápání světa. Tohle je velice důležité, to si můžete poznamenat. Protože to je ta abeceda, kterou teď znají školáci, učitelé a mnozí další. Uvědomte si, že tyto informace se teď rychle šíří. Už jsem říkal, že máme v 53 regionech Ruska ústředí šířící tyto informace. A ještě je najdete na webu dotu.ru. To je zkratka Dostatečně všeobecné teorie řízení. Další web je kpe.ru. Zkratka Konceptuální strany sjednocení. Tento web je velmi populární i v zahraničí, nejen v Rusku. Ve všech evropských státech, v USA teď všichni podrobně studují to, co je tam vyloženo. To je globální systém odrážející to, jak vidí, když to tak řeknu svaté ruské žrečstvo, vše, co se dnes děje ve světě, v Rusku a tak dále. To jsou základní informace. V blízké době... Já se totiž zabývám popularizací těchto základních znalostí, a už mně unavují telefonáty a otázky z různých regionů Ruska. Teď mi třeba volali ze Lvova, Omsku, Tambova, Vladivostoku, Kislovodsku, abych jim poskytl ty či ony informace. Já je obvykle vykládám ve formátu krátkých článků, přednášek, takových velmi populárních knížeček. Proto ty informace brzy dám na vlastní web s tím, že máte právo je tisknout a publikovat pod jakýmkoliv jménem, protože my se na autorské právo díváme poněkud jinak. Pro nás stojí na prvním místě problém efektivity a rychlosti oběhu informací ve společnosti, který autorské právo brzdí. Mé informace tedy naleznete na webu efimovspb.ru. Bude se jednat o popularizovaný výklad a myslím, že to bude hotové během asi dvou týdnů. Ten web už je zprovozněn, jen je ještě prázdný. Budou tam i mé rádiové pořady, které běží už rok. Už rok běží na rádiu Něvskaja volna, na frekvenci 69,05 MHz. Pokud to někoho zajímá, tak příští program bude právě dnes, v 18:30 hod. na tom rádiu Něvskaja volna, na frekvenci 69,05 MHz, a bude se jmenovat Stalin jako ruský člověk gruzínské národnosti. A předchozí program, který je každé úterý, se jmenoval Who is Mr. Putin? To vše najdete na tomto webu, kde si to můžete poslechnout. Jak říkám, dnes ta témata mohu jen nadnést, ale ke každému si potom můžete dohledat více.


Takže ta první priorita je světonázorová.


Druhá je historická, chronologická.


Třetí je ideologická.


Čtvrtá priorita je ekonomická, světové peníze. Světové peníze, raději to vypíšu, to je na samostatné téma.


Pátá priorita, jde to podle významu. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá a šestá. Pátou prioritou jsou genetické zbraně.


A šestá priorita, to jsou vojenské zbraně.


Takže v našich představách řízení lidstva vždy probíhá, tedy přinejmenším posledních 3 000 let, prostřednictvím těchto šesti priorit řízení. Tento systém řízení se zformoval hned poté, kdy v roce 1325 před naším letopočtem odešel na onen svět Achnaton, faraon staroegyptské hierarchie Atona a řízení světa se chopila Amonova hierarchie. Tutanch-atona přejmenovali na Tutanch-amona a zavedli svůj systém řízení založený na těchto šesti prioritách řízení. Od těch dob se toho ve světě moc nemění. To řízení jakýchkoliv problémů probíhá jednou a tou samou algoritmikou. Je tu nějaká pravda, kterou znají pouze zasvěcení, a je tu nějaká lež.


Aby se lidé, či dav, nezačali zaobírat tím, co je pravda a co lež, tak se tato lež vždy dále dělí na dvě lži. Na lež číslo jedna a lež číslo dva. A zde se potom nacházejí lidé... Musím se trochu opakovat, na minulých přednáškách tady u vás jsem o tom již mluvil, máte to na kazetách. Máte dvě kazety s mými přednáškami, ale jsem nucen to zopakovat, aby ten výklad byl ucelený. Takže lidé jsou tady (Pozn. MM: Lidé se plácají mezi dvěma lžemi.) A ta zasvěcená "elita", která si před třemi tisíci lety uzurpovala systém řízením, se nachází tady.


Všechno to, co říkám, nemá vůbec nic společného s teorií žádných světových spiknutí, nějakých světových vlád... To bylo všechno fakticky vymyšleno pro ty, kteří začali něco tušit, aby se nachytali na další vějičku, na další lež a nedobrali se k pravdě. My říkáme, že řízení neprobíhá prostřednictvím světových vlád, spiknutí, ale na úrovni bezstrukturního řízení. To znamená, že kromě strukturního řízení existuje ještě bezstrukturní řízení. Nadnárodní řízení opírající se o systém konceptuální moci probíhá jako bezstrukturní a skládá se z těchto šesti priorit řízení.


A teď se pojďme podívat, jak se tyto priority projevovaly v průběhu přestavby, a potom porozumíme tomu, co musíme udělat v Rusku a co dělá Putin, aby se ta situace změnila. Ukazuje se, že všechny státy i národy jsou řízeny. Tato 6. priorita/zbraň je vám srozumitelná, ta nejjednodušší, vojenské zbraně. Já tvrdím, že pokud ten či onen stát sáhne po vojenských zbraních, tak vůbec nerozumí řízení, prostě to nemá v hlavě v pořádku. Jakmile začne střelba, je konec chápání i řízení. (Pozn. MM: Tuto větu tesat do kamene.)  


Když jsem besedoval s jedním vaším kolegou, tak mi řekl, že je to zajímavé, protože on svým lidem také dává takové příklady. Když začíná střelba, končí kontrarozvědka. Ta situace je velice podobná. Například Švýcarsko nikdy neválčilo. Jen se zamyslete, proč se Hitler hrnul na Volhu, když měl v dosahu deseti minut jízdy tankem švýcarské banky přímo přetékající zlatem, ale tam to Hitlera netáhlo. To znamená, že musí existovat nějaké jiné ochranné mechanismy. A jaké?


Právě tyto, které jsem vám tu vypsal. Takto se realizuje řízení. Proč teď mnozí z takzvaných pseudovlastenců... Poslechněte si například Ivašova. K čemu vyzývají? K mobilizaci, k upevnění armády a tak dále. A já říkám, že se jedná o profanaci řízení, a že touto cestou nikdy nedosáhneme výsledku. (Pozn. MM: To není tak úplně pravda, protože válku lze chápat i jako nástroj, např. ke snížení populace, viz křížové výpravy nebo jako nástroj na perestrojku Evropy, viz současnost.) My jsme měli tu nejsilnější armádu, nejsilnější politickou stranu, nejsilnější tajné služby, a jak se jim tedy povedlo rozložit náš stát bez jediného výstřelu? Takže o těchto věcech se nerozhoduje zde. Nerozhoduje se o nich zde už jen proto, že jsme na této prioritě vyhráli ve Velké vlastenecké válce, a po nějakých dvaceti letech jsme se poníženě obrátili třeba právě na to Německo a začali jsme na čtvrté prioritě loudit, žádat o úvěry... (Pozn. MM: Pokud by autor správně chápal úlohu a postavení Ruska ve světě, nemohl by se divit.)


Takže už asi tušíte, že vojenské zbraně nejsou vůbec tím, co by rozhodovalo o prosperitě nebo úpadku nějakého státu. A to vysvětluje i Putinův postoj. Zkuste si to teď dát dohromady. Proč pseudovlastenci vykládají, že nejdůležitější je armáda, že je nutná mobilizace... A Putin o těchto otázkách mlčí? Protože si uvědomuje, že když začínáte střílet, tak to vede ke konci dějin státu i jeho národa. (Pozn. MM: Pseudovlastenci, kteří vykládají, že nejdůležitější je armáda, to jsou nástroje bílého křídla GP.)


A jsou zbraně, které účinkují s větší silou než vojenské? Jsou. Jsou jimi genetické zbraně. Stát můžete zotročit pomocí zelených helem, ale v čem spočívá problém těch vojenských zbraní? Ty helmy jsou vidět. Je vidět, kdo střílel. A na místo toho, kterého u nás zastřelili, se může postavit někdo jiný, kdo bude silnější. Takže je nutné hledat jiné metody. Na úrovni vojenské helmy se už několikrát pokoušeli pokořit Rusko, ale bezúspěšně.


A já tvrdím, že na páté prioritě genetických zbraní, dosáhnete daleko stabilnějších výsledků. A co jsou to ty genetické zbraně? Alkohol, tabák a narkotika (Pozn. MM: + Maso, obiloviny, chemické nápoje, chemické potraviny, atd.). Aby lidé nerozpoznali, že se jedná o genetické zbraně, je to vkládáno do našeho vědomí v podobě našich obyčejů, tradic a zvyků.


Cože? Ruský chlap bez sklenky v ruce? Jen se zamyslete nad tím, jak nám to každý den vtloukají do hlav. A to je matriční řízení, kdy ve společnosti visí nějaká informační matrice a dítě pak prochází touto matricí, a než ukončí školní docházku, tak si již nedokáže představit život bez sklenky vína. Snilo o tom od svého narození? Ne, bylo mu to úmyslně, zcela účelově vštípeno prostřednictvím filmů, reklam, televize, novin a rádia. Já se vám dušuji, že už v sovětských dobách nenajdete ani jediný film, kde by se nevyskytovaly scény pití alkoholu. A co je to alkohol? Nikdo vám nikdy neřekne, co je alkohol za zvrhlost.


 „Čížku, ptáčku, kdes byl?“


„Vypil jsem sklenku dvě a hlava se mi zatočila.“


„Zašumělo mi v hlavě.“


 A co mu tam zašumělo? Já vám vysvětlím, co mu tam zašumělo. Tomuto tématu jsem se věnoval společně s naším Prvním zdravotním institutem. Sledovali jsme to pomocí elektronického mikroskopu, ten totiž umožňuje přes oko zaznamenat procesy probíhající v mozku, neboť ve zřítelnici oka je vidět fragment mozku, na kterém jsou vidět všechny ty probíhající procesy. Napřed je pacient sledovaný mikroskopem střízlivý, potom vypije sto gramů alkoholu a vše je jasně vidět. Tam uvidíte, co je to alkohol. Naše krevní cévy mají v mozku podobu velice úzkých kapilár srovnatelných s velikostí červené krvinky. A červená krvinka má v normálním stavu lipidovou vrstvu, tukový obal. Jakmile se alkohol dostane do krve, tak se ten tukový obal naruší a ty krvinky se začínají slepovat. Takže krev už neprotéká v jednotlivých krvinkách... Zasvěcení, kteří vymysleli tato schémata likvidace genetiky toho či onoho národa, to nazývají efekt hroznového vína. Ty krvinky tečou v podobě shluku podobného hroznu a tady v té úzké kapiláře vznikne trombus. Ten hrozen to tam ucpe a krev přestane téci. A tady na konci je neuron. K tomu neuronu přestává proudit krev, kyslík, což ho fyziologicky zničí. A právě tohle ničení neuronů, kdy ty buňky atrofují a umírají, vnímá člověk jako neškodný stav opilosti. V našem systému... Vždyť proč já tak strašně závidím vám mladým. kteří teprve vstupujete do života a máte k dispozici tyto informace. Všechno můžete změnit, svou rodovou genetiku, svůj život, když pochopíte tyto primitivní, jednoduché věci.


 Já jsem se to bohužel dozvěděl až ve věku 40 let. Ale potom se život můj i mé rodiny dočista změnil. Já mohu uvěřit v cokoliv, ale nikdy neuvěřím, že se v mé rodové genetice, blízké rodině, mezi sestrami, bratry, zeti a tak dále najde člověk, který by si za celý život třeba jen loknul piva nebo šampaňského. Povšimli jste si, že Putin poprvé v dějinách Ruska pronáší své novoroční přípitky bez poháru šampaňského?


 Nikdy neporozumíte principům globálního řízení, dokud si nebudete všímat drobností. Zapamatujte si, tyto drobnosti nemají rozhodující význam, ale rozhodují o všem. A kdo jim porozumí, ten potom začne vše chápat. Zamyslete se nad tím, proč najednou Putin pronáší novoroční přípitky bez poháru šampaňského, čímž narušuje všechny tradice, obecně přijaté normy. V tom systému znalostí, se kterým pracuji posledních 15 let, jsou lidé, kteří ve své rodové genetice za posledních 1000 let neměli člověka, co by měl právo třeba si jen loknout alkoholu nebo si šňupnout tabáku. Díky tomu má jejich mozek zcela jiné schopnosti. Aby podlomili naši genetiku, která je ve světě nejsilnější, vymysleli tyto genetické zbraně. V mé knížce je speciální pátá kapitola, kde je to podrobně rozepsáno, že alkohol a tabák slouží jako genetické zbraně. Tabák funguje úplně stejně.


 Jestliže se dostane... Pokud nekouříte, tak si to vyzkoušejte. Zkuste si dát šluka a pozorujte, že jakmile krev dorazí z plic do mozku... Jakmile se ta otrávená krev se svým jedem dostane do mozku, tak přesně v tom okamžiku se vám začne točit hlava. Proběhne spazma cév, aby nepustily tuto otrávenou krev do tenkých struktur mozku. Rozepsal jsem tam i to, odkud ti staroegyptští žreci vzali mechanismy možného řízení lidstva prostřednictvím genetických zbraní.


 Pokud nějakou rodovou genetiku narušíte genetickými zbraněmi, tak je ten rod odsouzen. Zda za padesát, sto, dvě stě let, je už věc jiná. Jestliže však nějaká taková rodová genetika nerozpoznala v alkoholu genetickou zbraň, tak ten, kdo nás řídí, svého úkolu dosáhl. A právě proto... Jen si vzpomeňte, jak si nás podmaňovali. Já to potom ještě shrnu. Ale jak to vypadalo na této prioritě? Klasické globální schéma alkoholizace. Napřed zákaz, potom záplava importního alkoholu a proces se rozběhnul. Co říkal architekt přestavby? „Abyste alkoholizovali národ, co musíte vždy udělat jako první? Uvalit zákaz. Tím zákazem spustíte alkoholizaci.“ Další priorita, na které probíhá globální řízení. Tyto dvě priority, to si můžete označit závorkou, to jsou materiální zbraně. Jedná se o konkrétní hmotu, o konkrétní zařízení. A jak fungují? Podívejte se, když si nakreslíte stupnici vojenských zbraní, tak co bude zde? Tady pistole Makarova, puška, potom kulomet, samopal, dělo a raketa, že? Když si vezmete genetické zbraně, tak co tam bude? Tabák, pivo, víno, vodka, marihuana, heroin. Někdo řekne: „Co blázníte? Proč je tam heroin a pivo?“


 Já tvrdím, že je to absolutně jedno a totéž, jejich funkční určení je úplně stejné, narušování lidské genetiky. Smrtící síla je rozdílná, to ano, pistole Makarova a puška mají rozdílný smrtící účinek. Stejně jako má pivo či řekněme marihuana jiný smrtící účinek. Ale pohyb po této stupnici vždy začíná pivem, tím nejnebezpečnějším nápojem je pivo, a dokud si to neuvědomíme, nic se nezmění. Můžeme znát skvěle fyziku, chemii, metody a systém práce tajných služeb, ale pokud u nás od dvanácti let dívenky a chlapci budou pít pivo, tak je náš národ odsouzen, protože přijdeme o funkci obnovy toho, čemu jsme již porozuměli.


 Čtvrtá priorita. Takže tady jsem vám zatím jen naznačil Putinův postoj v této otázce, víte, že na rozdíl od Jelcina nepije, víte, že přípitky pronáší bez poháru šampaňského. Světové peníze! To je čtvrtá priorita. Tyto čtyři priority, to jsou informační zbraně. Zde jde o reálné zbraně a toto jsou informační zbraně. Co to jsou vlastně ty světové peníze? Jsou to informace, prostě informace. Co jsou peníze? Čísla! Čísla, která bývají buď na papíře, nebo v počítačové podobě, nic víc. Dnes to není nic víc. Peníze vždy byly v lidských dějinách zbožím. Opět možná v krátkosti něco řeknu, abyste chápali, z jakých pozic o tom mluvím.


 Vzděláním jsem vlastně fyzik, vystudoval jsem fakultu fyziky Leningradské univerzity, jsem kandidát technických věd, potom jsem vystudoval finance a ekonomiku a svého času jsem absolvoval Vysokou politickou školu, takže nemám úzce odborný pohled na ten či onen jev. Všechny ty věci posuzuji dá se říci komplexně. Takže peníze vždy byly zbožím. Jedná se o zboží, které se nejčastěji používá v operacích výměny zboží, jako třeba obilí, dobytek, zvířecí kůže, potom kovy, zlato, stříbro... A co je to papír? Do roku 1971 to byla prostě bankovka, potvrzení banky, že máte určité zboží. Když ten papír předáte jinému člověku, tak to zboží přejde s tím papírem do jeho vlastnictví. To je podstata peněz, ale... Bohužel stále odbočujeme, ale nedá se to dost dobře vynechat. Chtělo by to co nejlépe využít ten čas, jenže je tu tento problém. Nicméně musím udělat malou odbočku o těch penězích. Je velice důležité, abyste chápali, co to jsou peníze. Protože svět je řízen prostřednictvím peněz.


Zapamatujte si tuto Rothschildovu frázi, můžete si ji i zapsat:

 „Nechte mne řídit peníze státu a bude mi jedno, kdo v něm píše zákony.“ To je absolutně přesné. Jakékoliv parlamenty, zákony, poslanci nic v řízení nezmůžou, pokud neřídí peníze státu. „Nechte mne řídit peníze státu a bude mi jedno, kdo v něm píše zákony.“ Proč byla zorganizována 2. světová válka? Bylo to kvůli tomu, aby se takříkajíc prosadil dolar. (Pozn. MM: To ani zdaleka nebyl hlavní důvod!)


 Ta dějinná chronologie je následující. V roce 1913 byl zřízen Federální rezervní systém USA, který emituje dolar a je soukromou korporací. V roce 1913 byla zřízena tato soukromá korporace! Jaká měna tehdy dominovala? Anglická libra šterlinků, byla to jediná uznávaná světová měna. Začala 1. světová válka a na územích válčících států se jejich měny začaly znehodnocovat, zatímco se upevňoval dolar. Začal rovnocenně konkurovat jiným měnám a zformovala se určitá parita, rovnováha měn. Přišla 2. světová válka, v roce 1941 propukla na území Ruska, a na území všech válčících států se jejich měny začaly znehodnocovat a jediným státem, který neválčil, byly USA.


2. světová válka pro ty, kteří si ji objednali a zorganizovali, skončila v roce 1944, kdy byla přijata Brettonwoodská dohoda. V souladu s touto dohodou bylo 35 dolarů přirovnáno k 31,1 gramu (unci) zlata. A hotovo, dolar se stal jedinou měnou na světě fixovanou ke zlatu. Pokud jste přivezli do USA dolary, tak vám byli povinni v souladu s Brettonwoodskou dohodou vyměnit ten papír za zlato. Ale pokud jste přivezli do Francie franky nebo do Anglie libry, nikdo takovou povinnost neměl. Oni měli povinnost je krýt pouze dolary. To bylo to takzvané zajištění na základě Brettonwoodské dohody. To znamená, že to zajištění peněz tam bylo, ale už zástupné. Napřed byl dolar a za ním stálo zlato.


 Ale v roce 1971 De Gaullovi došlo, že abyste dostali dolary, musíte dodat plyn, dřevo, zlato, zatímco USA stačí stisknout knoflík tiskařského stroje. To se mu nelíbilo, a co s tím podniknul? Do Fort Knoxu v USA poslal letadlo plné papíru a zpátky letělo zlato. A opět, tam letadlo s papírem a zpátky plné zlata. De Gaulla se rychle zbavili, protože nechtěl hrát podle pravidel.Ale zlaté zásoby USA se vyčerpaly, a potom 15. srpna 1971, to si můžete poznamenat. Je to velice závažné a osudové datum v porozumění globálním dějinám lidstva. 15. srpna 1971 Nixon jednostranně podepsal výnos, kterým přeškrtnul všechny mezinárodní dohody. Podepsal výnos, který rušil tu praxi výměny zlata za dolary. Učinil to takto jednostranně a znamenalo to fakticky default USA, úplný a stoprocentní! Od těch dob jsou peníze jednoduše papírem, který není ničím zajištěn, ani právně. Co je to kilogram, je jasné a co je to rubl už tak jasné není. Je znám poměr mezi nimi, ale co je to dolar vám dnes neřekne ani jeden ekonom. Stejně jako vám nedokáže vysvětlit, proč by se měl dolar rovnat právě 31 rublům. Jedná se o mafiánskou dohodu, není to o žádné ekonomice. A nejspíš víte, že podle kurzu je rubl přibližně 4 krát znehodnocen. Takže když si něco u nás koupíte za dolary, a potom si to budete chtít koupit v USA, tak toho získáte 4-5 krát méně, z toho spotřebního koše, než v Rusku.


 Já mám delší referát, v Kremlu jsem měl zvláštním mezinárodním pracovním setkání hodinovou přednášku nazvanou Prameny krize světového úvěrově-finančního systému a metodologie jejího překonání. Je to hodinová zpráva, kterou mimochodem najdete na tomto webu. Já to potom dám i na ten svůj web. Nyní jsem jen vyznačil určité opěrné body, nic víc. Ale vy musíte přesně chápat, jak jsme nyní řízeni a proč Putin, který tato schémata chápe, o nich nemluví. Pokud tato schémata předčasně odhalíme, tak prostě začne válka a udusí nás na této 6. prioritě. Takže něco chápat a něco v tom podnikat, to jsou dvě poněkud rozdílné věci. Asi chápete, že pokud to odhalíme, tak bude očividné, že jsme bohatý stát, zatímco v Evropě nic svého nemají. Jen se podívejte, jak nás dnes řídí. Je to jednoduché, tady máte hranici, a když k nám přesunou 10 kg dolarů, papíru... Já si dal tu práci a spočítal to v hmotnostních proporcích. Těch deset kg dolarového papíru nám přece nikdo nedává jen tak pro nic za nic, že? Za ten dolarový papír si zpátky odvezou 100 kg zlata. Ty proporce jsou takové, za 10 kg stodolarových bankovek 100 kg zlata. A stejně tak to platí pro plyn, ropu, dřevo a další zdroje. Tady vidíte, jak dnes vypadá řízení, je to jednoduché. Za dobu přestavby, což fakticky bylo její podstatou, se do Ruska přesunula jedna třetina dolarové hmoty. Tato čísla si také můžete zapamatovat. Dnes je ta dolarová hmota rozdělena následovně: jedna třetina jí je v USA, jedna třetina na území Ruska a jedna třetina na zbylém území světa. Je to snad náhoda? Já tvrdím, že to žádná náhoda není.


 To je právě to schéma reálného globálního řízení. Ale jakmile toto schéma odhalíme a řekneme: „Ne, pánové, my tedy chápeme, že bez nás se prostě zítra zastavíte a nevyžijete, a proto u nás můžete dál nakupovat, my Evropu nezastavíme. Ale budete to od nás nakupovat za ruble.“ „My ale ty ruble nemáme.“ „Žádný problém, my je natiskneme.“ A tady uvidíte, co je to ekonomika, jakmile totiž natiskneme vlastní ruble, tak se rubl stane tou nezajištěnější měnou na světě. Proč je nyní poptávka po dolaru? Protože za dolary můžete v Rusku koupit ropu, dřevo, plyn... Pamatujete, jak domorodce podváděli a brali od nich zdroje za skleněné korálky? A co dávají nám? Barevné, pokreslené papírky, přičemž od roku 1971 už je to jen papír. A naše centrální banka si do sklepení šťastně ukládá tyto barevné papírky. Kolik jich nahromadili k dnešnímu dni? 50 miliard USD, to prý jsou ty rezervy zlata a valut. A přitom je to jen dolarový papír. Ale za tento papír přece odešly z Ruska zdroje. To je to zbožní úvěrování všech ostatních států. A také do Evropy. Na světě není stát, který by své bohatství dával za cizí peníze. Japonsko v roce 1949 vydalo zákon, který zakazuje z Japonska vyvézt třeba i rezavý hřebík za jinou měnu než japonský jen. A čím je jejich měna zajištěna? Tím zbožím, které se v Japonsku vyrábí. A čím by měl být zajištěn náš rubl? No tím zbožím, které prodáváme do zahraničí. Poznamenejte si velice důležité číslo, které můžete používat v diskusích s kýmkoliv. Náš vývoz vždy dvojnásobně převyšuje objemy dovozu! Nu, zhruba, může tam být odchylka v řádu procent. Vývoz v Rusku vždy dvojnásobně převyšuje dovoz! To znamená, že nemůžeme mít problémy v zahraničním obchodu. Je to problém pro ty, kteří s námi chtějí obchodovat, protože to oni od nás toho potřebují více. Pokud řekneme: „Pánové, odteď jen za naše peníze, tak se rubl okamžitě stane zajištěnou měnou!“


 Takže řízení na této ekonomické prioritě spočívá převážně v emisi platebních prostředků. Ten, který emituje peníze, získává příjem, který se v ekonomické praxi... To si také poznamenejte, protože vám to nepoví ani jeden ekonom. Tak je sami poučte, aby si otevřeli ekonomickou encyklopedii a nastudovali si to. Existuje takové slovíčko signoraggio, SIGNORAGGIO nebo-li ražebné. Toto slovo je v encyklopedii definováno jako příjem, který vzniká rozdílem mezi výrobní cenou peněz a jejich nominální hodnotou. Například výrobní cena stodolarové bankovky je deset centů a její nominální hodnota je 100 USD. V Rusku potom můžete tyto papírky vyměnit, za cokoliv chcete. A pokud tyhle věci nechápete... Ti, kteří shrábnou ražebné, provozují ten nejvýnosnější byznys na světě. Obchod s drogami či zbraněmi tomuto byznysu nesahá ani po kotníky, tomu byznysu z emise platebních prostředků. Někdo o tyto papíry válčí a někdo je prostě natiskne, shrábne ten cenový rozdíl a bohatne. Nebudeme rozumět řízení, pokud si nepovšimneme, že jakmile nastoupil Vladimir Vladimirovič Putin, tak první, co prohlásil, a byly toho plné všechny noviny, já mám všechny jejich výtisky, takže mému slovu můžete věřit. A čeho byly ty noviny plné? Putin nastolil otázku znárodnění centrální banky. Takto to bylo napsáno ve všech novinách: Znárodnění centrální banky a tak dále.


 Centrální banka není státní strukturou! Zdálo by se, že je státní, vymezená zákonem, ale dokonce ani de jure není součástí systému státního řízení. Problém je v tom, že naše vláda si tyto natisknuté symboly půjčuje za stejných podmínek v MMF, mezinárodní Světové bance nebo centrální bance, předtím od Geraščenka a nyní od Ignatěva. Úplně stejně! Je jedno, kam se obrátí, dostanou peníze na úrok. A co je to úrok? Úrok, to je právě ten systém globálního řízení lidstva. Já tvrdím, že řízení neprobíhá v těch oblastech, o kterých se neustále dočítáme z novinových stránek, slyšíme z televize, vůbec ne! Řízení všech států na čtvrté prioritě globální konceptuální moci probíhá pomocí úrokových sazeb. Podívejte se na základní úrokovou sazbu dané státnosti a budete o ní mít jasno. Za dobu přestavby se základní úroková sazba v Rusku pohybovala od 20% do 210% ročních úroků! Podívejte se na statistiku, jak ta základní sazba neustále poskakovala, začínala padat, potom opět rostla a tak stále dokola.


 Až od okamžiku nástupu Putina dochází k neustálému snižování základní úrokové sazby. Když nastoupil, bylo to 60-55% a kolik je to dnes? 18%. Minulé pondělí základní úroková sazba centrální banky poprvé za celé dějiny přestavbového Ruska klesla pod 20% na 18%. Nemohu vám to teď podrobně vyložit, a věřte mi, že je to natolik primitivní a jednoduché... Ani školáci nemají žádný problém tomu porozumět. A když vytvoříme tu situaci, že to budou všichni, včetně těch školáků, chápat, tak jim ta algoritmika dál nebude fungovat. A naše vláda nebude moci dál oblbovat lidi a tvrdit jim, že tu něco řídí. Jen se podívejte na to, co je to úroková sazba. Asi víte, že dluhy našeho státu za dobu přestavby vzrostly na 160 miliard dolarů. Za tento rok hrozí, že to bude 120 miliard. A co to vlastně jsou tyto vnější dluhy a úroková sazba? Jen si představte, že bychom v otázkách řízení třeba v rodině postupovali stejně naivně jako naše vláda.


Fakticky to slovo ekonomika ještě v době před naším letopočtem zavedl Xenofón. Eko (oikos) je dům a nomos pravidla, tedy pravidla vedení domácího hospodářství. Představte si takovou situaci, že jste si půjčili na koupi třeba bytu 100 000 rublů na úrok ve výši 25%, což je v popřestavbovém Rusku považováno za normu. Co to znamená? Že ročně musíte zaplatit z té částky 25% na úrocích. Kolik zaplatíte na úrocích za čtyři roky? 100 000, že? A kolik budete dlužit? Pořád těch 100 000, neboť budete splácet jen ty úroky. Přibližný odhad je, že budete splácet asi 2 000 měsíčně, takže vlastně zaplatíte jen ty úroky. Uplynou další čtyři roky. Kolik zaplatíte? Opět 100 000 a dlužit budete stále těch původních 100 000. A tak celý život. Vy, vaše děti, vaši vnuci, vaši pravnuci. Tohle je ten algoritmus ovládání státu. A na úrovni ekonomické priority jeden stát natiskne papírky, nebo napíše číslíčka do počítače, druhý stát nic nenatisknul a získává tyto papírky zvnějšku. No to mi promiňte, ale jaký má vliv na inflaci, jestli mám v kapse papíry zelené nebo červené? Chápejte, moje kupní síla se tím nemění. Jenže tyto velice primitivní věci jsou v hlavách lidí poněkud pomotány, takže mají za to, že není dobré tisknout vlastní papírky a upřednostňovat ty cizí. A proč? Abyste živili ty lichváře, kteří vám je půjčují? Takže na tohle... ...existuje taková statistika. V knihách se říká, že nikdo není doma prorokem. Já vám uvedu statistiku z knihy Margit Kennedyové, která byla vydána ve Švédsku, a my ji přeložili do ruštiny. Ta kniha se nazývá Peníze bez úroků a inflace.


 Každý den poskytují vyspělé státy v podobě půjček, dávek a tak podobně rozvojovým zemím 100 miliónů USD. A zpátky od nich dostávají 200 miliónů USD! To je fakticky to jediné tajemství jejich prosperity. K tomu lichvářství... Proč vám říkám, že nikdy celkově neporozumíte tomu, jak to ve světě chodí, dokud neporozumíte tomu kdo a proč napsal bibli, korán, co je to budhismus, co je to hinduismus? Zacituji vám bibli, bible je totiž koncepcí řízení. Ta konceptuální moc, která dnes visí nad naší státností, to je biblická konceptuální moc.


 A bible, to je koncepce vyložená ve slovní podobě. A co je napsáno v bibli? Zacituji vám doslovně Deuteronomium (15:6). „Budeš poskytovat půjčky mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé pronárody, ale tebe neovládnou.“ A hotovo, je to tam vyloženo zcela primitivně. Jeden půjčuje peníze na úrok a druhý si je od něj půjčuje. Proč je dnes korán tak hanoben a znevažován? Když si totiž vezmete korán a podíváte se na jeho druhou súru, která je nejdelší a jmenuje se Kráva, a přečtete si verš (áju) 275. Možná si to poznamenáte. Korán se dnes dá koupit a je to kniha, kterou pokud nepochopíte, tak nemůžete porozumět uspořádání světa. Takže vám to budu doslovně citovat. Podle koránu je půjčování peněz na úrok lichvou.


 „Ti, kdož pohlcují zisk z lichvy, vstanou (soudného dne) z mrtvých jako ten, koho satan potřísnil svým dotekem (proměnil v šílence). To je za to, že tvrdili: ‚Vždyť prodávání je podobné lichvě!‘ Bůh však dovolil prodávání a zakázal lichvu. Tomu (z lichvářů), komu dostalo se varování od Pána jeho a který přestal s lichvou, budou odpuštěny předchozí hříchy.“


 Tak tady vidíte, jak vypadá řízení na této úrovni A co dělá Putin na této prioritě? Kam směřuje jeho prezidentský kurz? Tak zaprvé, jak jsem řekl, ke znárodnění centrální banky, aby to signoraggio/ražbu, ten příjem z tisku peněz, proměnil v bohatství celého národa a žádné korporativní struktury jakou je centrální banka. Centrální banka je de jure soukromý korporativní majetek, neboť je to správní rada centrální banky, kdo rozhoduje o všech otázkách týkajících se zisku. V průběhu měsíce vydám knihu, která se bude nazývat Ekonomická abeceda, pro školáky, studenty, ženy v domácnosti i ministry ekonomiky a financí. Tyto otázky v ní budou probrány velice jednoduchým, primitivním jazykem. Takže signoraggio, příjem z emise peněz má patřit všemu lidu a nebýt korporativním majetkem, jako je tomu u nás. Úroky se v normální státnosti musí stroze rovnat nule. Jen v takovém případě se dá mluvit o tom, že stát ví, co dělá.Čemu se dnes rovná základní úroková sazba v Japonsku? Stroze se rovná nule a nejvíce dosahovala 0,15% za rok.


A čemu se dnes rovná základní úroková sazbav USA? 1,2%. V Evropě jsou to 3% a v Rusku 18%!Jen si sami spočítejte, jak může zemědělec, který dostane peníze s úrokem 18%...Kam se potom promítnou ty úroky?Do výrobní ceny produkce. Ta nevyhnutelně zdraží a roztočí se inflace. A čím vám bude vysvětlovat centrální banka tu vysokou základní úrokovou sazbu? Inflací! A jak probíhá řízení lidstva? Je to vždy záměna příčin a důsledků! A co tvrdí centrální banka? „My máme vysokou základní úrokovou sazbu kvůli vysoké inflaci.“ A já tvrdím, že máme ve státě vysokou inflaci jen proto, že tu máme vysokou základní úrokovou sazbu. (Pozn. MM: Opět lež č.1 a lež č.2 v akci, tentokrát v podání autora. Inflace vzniká tiskem nových peněz. Představte si, že na počátku světa byl na světě pouze Adam a ten neměl nic, kromě 10 vajíček. Aby vyjádřil hodnotu těch 10 vajíček, namaloval si k nim bankovku o hodnotě 10 Kč. Jedno vajíčko tedy mělo hodnotu 1 Kč. Po nějaké době se Adamovi zachtělo a namaloval si další bankovku o hodnotě 10 Kč, avšak protože neměl slepici, která by snášela další vajíčka, měl těch vajíček stále jen 10. Když to zrekapituluji, Adam měl 10 vajec a 20 Kč (2 kusy 10-ti korunových bankovek), z čehož vychází, že jedno vajíčko mělo hodnotu už ne jednu korunu, ale koruny dvě. Namalováním si další 10 Kč bankovky si Adam způsobil inflaci ve výši 100%.)

A ty, kteří něco vyrábějí, neustále ždímá bankovní korporace, která nic nevyrábí, a neustále shrabuje vysoké zisky a potom přijde:  „Dej mi maso, dej mi máslo, protože my si vydělali velmi mnoho papírků. Že to vy jste je vydělali? My něco z této poličky přendali na tuto a hned máme dvakrát tolik.“ To je celá ta algoritmika toho, jak zbohatli. Takže ta tendence, kterou pevně, stabilně a nevratně realizuje Putin, tu je poprvé v dějinách popřestavbového Ruska. Prověřte si všechna ta období. Uvidíte, jak to pomalu klesalo, potom prudce vyskočilo, a tak stále dokola. Až za Putina je ta tendence základní úrokové sazby klesající. To je velice důležité téma, ale jdeme dále. Ideologická priorita. To je daleko silnější priorita než ta předchozí. Tady vše probíhá podle toho, jaké odtud přicházejí příkazy. Tam patří bible, korán, to, co jsem vám citoval. Takže náboženství, televize, to je všechno ideologická priorita. Řízení těchto priorit vychází odsud. Lidé říkají, proč Putin nepřijme zákon o televizi? To pardón, jedná se o nadnárodní řízení. Tato priorita stojí nad prezidenty, a ne prezidenti nad ní, nad televizí. To odtud vychází řízení. Jak se tohle vlastně formuje, byste právě vy, jako pracovníci FSB měli velice přesně chápat. Jak je vybudováno to reálné globální řízení.


 Co je to terorismus? Já tvrdím... Jeden z mých rádiových pořadů se nazývá: Televize jako kouzelník a informační sponzor terorismu. A proč to tvrdím? Jeden z mých rádiových pořadů se tak nazývá a bude na něj odkaz na webu. Vzpomínáte, jak došlo třeba k výbuchu bomby v Moskevském metru? Tak co myslíte, bylo snad cílem těch, kteří zařídili ten výbuch, zabít v metru těch 5-10 lidí? Ne, oni počítali s tím, že to potom ukážou v televizi a uvidí to milióny a možná i miliardy televizních diváků, takže to bude mít určitý efekt na společnost. To právě je to globální řídící působení na společnost. Kdyby od zítřka novináři posbírali dost vůle, rozumu a kdo ví čeho ještě k tomu, aby z tohoto globálního řízení vystoupili a řekli:


„Ne, víckrát tyto akty terorismu ukazovat nebudeme!“ Tak k čemu by jim potom ten teror byl? Jaký by mělo smysl, aby zahynulo 5-10 lidí, když se to nikdo nedozví, když o tom nikdo neuslyší? Bylo by to snad zamlčování? Ne, to by nebylo zamlčování, to by bylo globální porozumění řídícím schématům. Uvedu vám citáty z vystoupení, jak doufám ve vaší práci autoritativního Filippa Denisoviče Bobkova, pokusím se svými slovy vyložit jeho vyjádření v novinách, bylo to s jeho portrétem, už si přesně nevzpomínám na ty noviny, kde byl ten rozhovor asi před dvěma lety.


 Tam řekl: „Ano, jak lidi řídí pomocí obrázků, už víme dávno. Když například ukázali v televizi člověka, který se upálil u věčného ohně v Pobaltí, tak se to ve státě několikrát zopakovalo a skončilo to až v okamžiku, kdy jsme zamezili, aby se o tom dál informovalo. Jakmile jsme v televizi ukázali, jak dva mladí lidé v průběhu svatby skočili z balkónu a zemřeli, tak se ta situace začala opakovat." Je nutné rozlišovat programování a předvídání. Jednou věcí je prognóza a zcela jinou programování. Když ukazujete tyto obrazy v televizi, jedná se o takzvané egregoriálně-matriční řízení. Tyto obrazy formují vaši budoucnost, vše, co se objeví na obrazovce, se nevyhnutelně projeví v našem reálném životě. Všechna schémata kouzelnictví jsou právě na tom založena. Napřed se zformují určité informační moduly, a potom už se propracovávají schémata, jak je přenést do objektivní reality. To je právě ta ideologická priorita. Takže právě zde se realizuje řízení. Teď se podívejte, na tomto příkladu už vám to ukážu. Nás nezačali porážet pomocí zelené helmy, ale pomocí zeleného hada, pomocí zeleného dolaru a pomocí zelené pásky na čelech Čečenců. Takže takto. Ti Čečenci jsou jen takový příklad, prostě na čele nemyslících lidí...


 Pokud se najdou hlavy, které si uvážou okolo ní zelené pásky a budou vykřikovat Alláh akbar, tak to potom dopadá tak jako v našem státě. Tady vidíte ty řídící priority, přece nemůžete nevidět, jak v tom každodenním životě probíhalo to řízení, a nakolik tento náš model odpovídá tomu, co se dělo v našem státě. Takto probíhalo to řízení. Cožpak sem ten dolar pronikl náhodou? Ten importní alkohol byl náhoda? Myslíte, že k čečenským válkám došlo v Rusku jen tak z ničeho nic? Vůbec to nebyla žádná náhoda.


 Druhá řídící priorita: historická či chronologická. Já tvrdím, že řízení budoucnosti se vždy zakládá na účelové revizi minulosti. Přečtěte si podle mého názoru pro vás velmi zajímavou a důležitou knihu George Orwela - 1984. Tam je to vše rozepsané detailně. Jak tam funguje celý úřad zabývající se pouze připisováním dějin, protože jakmile změníte dějiny, bude ta budoucnost... Víte, to je jako kořeny, ta budoucnost bude přesně taková, jakou si učiníte představu o minulosti. Když zformujete určité stereotypy založené na "minulosti", zaručeně na to příslušně naváže budoucnost. Když je zformujete jinak, bude i budoucnost vypadat jinak. A čím začala přestavba? Tím, že „odhalili kult Stalinovi osobnosti“. Ze všech stran, ve všech ohledech, byla to snad náhoda? Vůbec ne! Já tvrdím, že to je právě to globální řízení! Aby vás dokázali svést stranou, musí nově přepsat celé dějiny, a přesně to u nás posledních deset let usilovně dělají. Jestliže se nevrátíme ke skutečným dějinám, nic nepochopíme. V těch padesáti pracích vnitřního prediktoru SSSR, o kterých jsem mluvil, a v Koncepci obecné bezpečnosti, v práci Mrtvá voda je kapitola Narušení hermetizace, kde jsou informace o skutečných dějinách lidstva.


 A nakonec poslední priorita, ta nejdůležitější, to je světonázorová. Co je to ta světonázorová priorita? To je světonázor lidí, jejich představa o světě, obrázek o něm. Když jsem byl v Indii, tak jsem měl dvě setkání se Sathya Sai Babou, asi víte, že byl prohlášen prorokem, informace o něm jsou na webu bog. ru. To je web Sai Baby, koho to zajímá. Informace o tomto setkání a o všem tom dění jsou uvedeny v knize, která se nazývá Poslední gambit. To je kniha vnitřního prediktoru SSSR, kde jsme z našich pozic vyložili vše, co se stalo v USA 11. září 2001. Jak byly zorganizovány ty teroristické útoky z nadnárodní úrovně řízení.


 A tam se právě mluví i o Sai Babovi a o schématech egregoriálně-matričního řízení. Také ji máte ve své knihovně. Když pobýváte v Indii, tak pozorujete ty obrazy, které zůstanou uloženy hluboko ve vašem vědomí. V Indii žije 300 miliónů lidí, kteří se nazývají Little people. A co to znamená? Malí lidé. Jaký je jejich světonázor? Takový, že jsou lidé velcí a malí a oni sami se narodili jako ti malí, bezvýznamní. Nemají jméno ani práci, bydlení ani prostředky k živobytí, prostě nic. Oni prostě polehávají v příkopech cest, a když jim velký člověk projíždějící okolo hodí z auta kůrku chleba, tak to považují za dar z nebes. Nechtějí nic změnit. Považují to za životní normu, takový mají světonázor.


 Když v Jihoafrické republice přijíždíte k letišti Kapského města, tak v délce deseti kilometrů, kam až oko dohlédne, uvidíte nekonečné pole těch zvířat, které je složité pojmenovat lidmi. A tam ti lidé žijí, vidíte obrázek, jak je někdo přikryt kartónem, někdo překližkou, rohoží a takto existují. A tam se to nikdy nezmění. Tady vidíte, odkud pramení to stabilní řízení. Pokud do světonázoru těch lidí něco vštípíte, tak vám to "něco" umožní řídit státy a národy celá staletí i tisíciletí. Existuje i jiný světonázor.


Například když jsem mluvil se zasvěcenými ze Švýcarska, tak jim říkám:

„Vždyť to jsou přece všechno taková globální schémata řízení lidstva. Cožpak třeba i z popudu nějakých osobních ambicí nemáte chuť někdy jít do televize a říci lidem: ‚Přátelé, vždyť vy vůbec nemáte ponětí o životě, je tu takový a takový systém znalostí.‘ Budete vypadat chytře a zdá se mi, že je to důležité i pro váš osobní život.“  A jaká byla odpověď?


„Máte doma psa?“ Řekl jsem, že ano.


 „A chtělo se vám někdy blýsknout se před ním svou inteligencí? Vypadat chytře?“


„To ne.“


„Tak mi také takovou chuť nemáme.“


 Takže jaký je jejich světonázor? Nepovažují nás za sobě rovné bytosti. „Jsme tu my, co máme právo na všechno a je tu ten dav. Když vedete stádo býčků na jatka, možná je vám to i líto, ale to je život. Když vedeme na jatka ve 2. světové válce 20 miliónů lidí, tak to samozřejmě není nic veselého. Ale takto to v životě chodí, jinak to nejde. To je naše algoritmika naše chápání a vnímání světa (světonázor).“ To je zase jiný světonázor.


 Co se týká ruské civilizace a toho systému znalostí, o kterém mluvím já, tak my se na to díváme jinak, že lidé jsou si z Boží vůle při narození rovni. A jen díky jakýmsi pozemským výmyslům jsou budovány určité hierarchie. Nemusíme tu přece budovat něco, co někoho poškodí, vůbec ne. My bychom prostě chtěli vybudovat vztahy mezi státy, národy, mezi lidmi, kde si všichni budou ve své důstojnosti rovni, nic víc nechceme. To nám úplně stačí, pokud to tak bude. Tak tohle je světonázorová priorita. Pokud nám budou neustále sugerovat, že ruský Váňa má vždy v ruce sklenici vodky, že je líný, že je k ničemu, nic neumí, a my tomu uvěříme, tak jsme odsouzeni, protože to probíhá řízení na světonázorové úrovni. Chtějí nám vštípit nové světonázorové normy. To je ten problém. To, co teď dělá Putin, nemáte šanci pochopit, pokud neznáte tohle všechno. Pokud nechápete, že řízení států a národů probíhá výslovně podle tohoto schématu a vůbec ne prostřednictvím moudrých vládců, ani prostřednictvím silné armády či zákonodárné moci. Ne, musíte znát to globální schéma řízení lidstva a umět rozpoznat tyto chytáky. Tento klasický chyták vám budu ilustrovat nyní, kdy už jsem vám vyložil ty priority. A na jaké úrovni? Tady máte tu pravdu, řekněme, že hledáme tu pravdu například ve schématech naší problematiky, ano?


 Jak jsme už říkali, kurz Ruska, kurz jeho vedení na vyvedení státu z krize. Je tu nějaká pravda, ale je tu také ta lež. A tato lež je nám vždy předkládána rozdělená na dvě, abychom se plácali mezi nimi. Chcete-li žít v blahobytu, tak se rozhodněte buď pro socialismus, nebo kapitalismus. A budou nás na tomto základě rozdělovat. A já tvrdím, že ani jedna z těch dvou možností nemá nic společného s blahobytem lidí. Můžete si dobře žít při soukromém i společenském vlastnictví majetku. Příkladem může být Švýcarsko a Indie, kde mají soukromé vlastnictví. Mají tam soukromé vlastnictví a 300 miliónů zvířat místo lidí. Takže v tom to štěstí není, je v něčem jiném. Záleží na tom, kdo tiskne peníze, a na jaký úrok vám je dávají, kdo ovládá rentu z přírodních zdrojů, kdo zajišťuje stabilitu daňových a dalších sazeb a kdo je destabilizuje. Jestliže v tom či onom státě sazby začínají skákat, tak to vede k dezorganizaci celého národního hospodářství. Jediným nástrojem rozkladu našeho národního hospodářství je změna sazeb, jakmile se zvednou, tak dojde na řetězovou reakci, změní to všechny ceny. A už to jede, potom například Čubajs nakupuje hliníkové dráty dvakrát dráž. Jaký smysl má rozhoupávat tu loď? Sazby musí být pevně fixované.


V USA mají zákon, který zakazuje změnu sazeb, může to proběhnout jen z rozhodnutí kongresu. Takže jsou tu tři čtyři základní věci, o kterých jsem mluvil, a které nám zamlčují. Potom vám zase dají na výběr mezi plánování a trhem. Rozhodněte se, zda chcete plánovat nebo se řídit trhem. Rozhoupávají tak kyvadlo nepochopení lidí od jedné hlouposti ke druhé. Proč? Protože plán, to jsou strukturní metody řízení a trh, to jsou bezstrukturní metody, a ty si vzájemně neprotiřečí... A budou efektivní, jen pokud se budou vzájemně doplňovat. Malý příklad, potřebujete dodat zboží z Petrohradu do Pskova. Co je to struktura? Silnice, auta. Ta auta dokonce můžete řídit digitálně, bez řidičů, a ona budou podle plánu zatáčet přesně tak, jak mají. A ty náklady budete dodávat čistě plánovými metodami. A co to jsou tržní metody? Nemáte silnice, struktury, vůbec nic. Vozte si to, jak chcete. Jeden to veze podél bříz, druhý podél smrčků, někdo traktorem, někdo povozem, to je čistý trh.


 A jak dosáhnete potřebného efektu? Kombinací těchto dvou metod. Je tu nějaká struktura, která staví a udržuje silnice, ale je tu i řidič, kterému nikdo nic neporoučí, který se rozhoduje absolutně sám. Určuje si rychlost jízdy, jeden přibrzdí před dírou, druhý jede přes ni. Jsou svými vlastními pány, to je ta kombinace plánu a trhu. A oni vás neustále budou ohlupovat, že jsme se měli špatně, protože jsme měli plánovou ekonomiku a teď se máme špatně, protože je tržní ekonomika. Máme tu celé globální ekonomické školy plánové a tržní ekonomiky. A co se týče ekonomiky, tak sami víte, že tu jsou i další alternativy... Železná opona či úplná otevřenost, to také není ono. A teď vám uvedu ještě jeden příklad ze světonázorového hlediska. Jak funguje toto schéma. Ta pravda, o které vám jen tak zhruba povyprávím... Nu, mám k tomu nějaké články, které vám tu nechám. Ten můj článek se nazývá... Připravoval jsem ho pro noviny Izvestije. Tam byli v šoku, kde jste vzal takové informace? Ale potom si ho zřejmě přečetl někdo ze zasvěcených a jeho zveřejnění stopli. Tady se nazývá Od mnohotvářného ateismu k jednotě rozumu a víry. Nechám vám to tady, potom se na to můžete podívat. Ale tu problematiku tu nakousnu, protože nepochopíte-li problém Boha, tak neporozumíte ničemu a v životě se vám mnohé nezadaří.


 Já budu o tom problému mluvit jako fyzik, výslovně z těchto pozic, protože před patnácti lety, když se mnou začali pracovat v systému svatého ruského žrečství, tak první otázka, kterou mi položili, byla: „Jaký máte vztah k bohu“? A nic jiného než úsměv, to ve mně tehdy nevyvolalo. V současné době hluboce a upřímně věřím Bohu, ale v životě se nepřiblížím k jedinému kostelu, protože apoteózou neznabožství je církev. Proč vymysleli církve? Aby lidé nedokázali porozumět systému Všehomíru a Bohu. Já tvrdím, že ta pravda spočívá v tom, že tu je Bůh jako všemu nadřazená realita a je jediný pro všechny lidi žijící na Zemi. Všehomír je uspořádán tak, že tu je minerální život, rostlinný, živočišný život, člověk, ten ale není vrcholem všeho v tomto intelektuálním žebříčku. Nad námi je něco, co nedokážeme poznat, stejně jako z úrovně rostlinného světa neporozumíte tomu živočišnému. Tak tohle něco je jediné pro všechny žijící na Zemi, a to je ta pravda.


 Lež spočívá v tom, že neexistuje jediný Bůh pro všechny žijící na Zemi. Tato lež se dále dělí na dvě lži. První lež. Můžete si to poznamenat, je to velice důležité. Tou první je materialistický ateismus. To je ta první lež. Co to znamená? Že není Bůh, ani náměstek Boží na Zemi, že svět je čistě materiální. Člověk se nají, vyspí, a to je celý jeho život, žádná lidská duše neexistuje. My tvrdíme, že to je lež a podvod, a že je to účelově naší společnosti vštěpované společně s marxismem od roku 1917. Celý marxismus byl jen nástrojem zaměřeným proti naší státnosti. Jeden můj rádiový pořad je celý věnovaný marxismu.


 Lež číslo dva. To je idealistický ateismus. Idealistický ateismus. Ten idealistický ateismus, to je ateismus všech církevních hierarchií, a to bez výjimky. K čemu slouží církve? Jakmile člověk intuitivně, neuvědoměle začne hledat to spojení s Bohem, které nám bylo každému dáno od narození, snaží se navázat spojení s tím vyšším rozumem, které je blokované i pomocí alkoholu… Nebudu tu rozebírat metodiky, ale schéma blokování toho spojení se děje prostřednictvím alkoholu. Jakmile požijete alkohol, tak můžete první příznaky toho kontaktu s vyšším rozumem pocítit nejdříve až za tři roky. Tři roky u vás bude blokována možnost přes jemnohmotné struktury mozku získávat informace z vnějšku prostřednictvím torzních polí.


 Torzní pole, to je dnes čistě fyzikální pojem, jako magnetické, gravitační či jaderné pole. V devadesátých letech fyzici zjistili, že existují ještě torzní pole neboli pole vědomí Všehomíru. Cvaknete vypínačem, žárovka nesvítí, cvaknete a něco z ní vyzařuje. Stojíte, nepřemýšlíte, hlava nevyzařuje, začnete myslet a hlava začne vyzařovat. V jakém záření? V tom torzním, všechny naše myšlenky jsou materiální, i když ne natolik a v jiných polích, stejně jako například elektromagnetické světelné vlny. Prostě to má jen jiné charakteristiky. A naše myšlenky mohou být v součinnosti s tou globální vesmírnou informační matricí. Abychom na to nepřišli, tak nám říkají: „Chceš-li se obrátit na Boha, tak naval prachy a já ti to zařídím.“ Církev, to jsou brokeři, kteří na ideji Boha vydělávají, a to jakýchkoliv vyznání. A k čemu to slouží? Rozděl a panuj! Jedněm podstrčili místo jediného Boha všech na Zemi žijících loutku Krista jako Boha, jiným loutku Alláha.


 Alláh znamená v překladu z arabštiny Bůh, ale aby lidem nedošlo, že Bůh je jen jeden, je v překladech koránu ponecháváno slovo Alláh, přestože je to stejné slovo arabsky. Stejně, jako bychom si v našem jazyce ponechali slovo "table", i když máme v ruštině slovo stůl. A slovo Alláh z nějakého důvodu nepřekládají, bylo přeloženo jen v prvních překladech. Proto Puškin řekl: „Překladatelé jsou nastrčení koně osvěty.“ Jejich prostřednictvím se skrývá globální pravda. No a tento kůň idealistického ateismu teď visí nad lidstvem. A co nás v Rusku čeká a kam směřuje nový kurz politického vedení? K postupnému odhalení jak materialistického, tak i idealistického ateismu, a potom se Rusko vydá cestou Království Božího na Zemi. O Bohosloví máme čtyři práce. Jedna se nazývá Otázky pro petrohradského a ladožského metropolitu Jana (Ioanna) a hierarchii Ruské pravoslavné církve. Druhá práce je Ke království Božímu na zemi a třetí Dialektika a ateismus: dvě neslučitelné podstaty.


 Tam ukazujeme, že dialektika života není možná, jestliže člověk neovládl algoritmiku vzájemné součinnosti s vyšším rozumem. Slova označující Boha mohou být různá, důležité je chápat samotný ten jev. Takže tento obrázek by měl formovat pochopení v globálním rámci. Téma Boha, to je třetí řídící priorita. Jestliže lidé tohle nevědí, je složité mluvit o tom, že něco reálně řídí. Takže bezprostředně k problémům dnešního dne. Víme, že v našem státě funguje veřejně ohlášená Koncepce národní bezpečnosti. V terminologii je toho mnoho skryto, jakmile uslyšíte termín Koncepce národní bezpečnosti ve vztahu k Rusku, tak vězte, že se jedná o globální nástroj proti Rusku, a to nezávisle na tom, zda to někdo protlačil za úplatu nebo neuvědoměle. Já netvrdím, že tam sedí lidé, kteří se nás snaží podvést, obalamutit, to ne. Já říkám, že většinou jsou lidé řízeni, aniž by si to uvědomovali. Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti na toho, kdo toho zná více. Koncepce národní bezpečnosti ve vztahu k Rusku je nesmysl, protože Rusko je mnohonárodnostní stát. Jen se zamyslete, jaký národ se tím má na mysli? Jak je možná Koncepce národní bezpečnosti v Rusku? Pochopil bych takovou koncepci třeba ve Francii, tam jsou všichni Francouzi. Nebo v USA, kde jsou všichni Američané. Ale my tu máme Rusy, Tatary, židy... Řekněte, koho máte na mysli? Každý si to může vyložit po svém, jaký národ se tím myslí. Potom se toto vědomí začne promítat do příslušných kroků, takže to, co jsme vypracovali my, a vydali v deseti tisícovém nákladu v roce 1992,é  se nazývá Koncepci obecné / společenské bezpečnosti.  To jsou například ty priority řízení a také Dostatečně všeobecná teorie řízení. My tvrdíme, že řídit jakýkoliv stát se dá jen podle plné funkce řízení.


 Jestliže máte včelí úly a nemáte ve schématu řízení včelaře, tak ty včely nebudou vědět, proč zůstaly hladové. Myslí si: „Podle toho, jak pracujeme, si pak žijeme.“ A ukazuje se, že to tak není. Včelař jim potom ten med sebere i s celými těmi rámečky. A my s vámi ty včelaře nevidíme, nedokážeme rozpoznat ty mechanismy, kterými nás řídí, a proto neřídíme podle plné funkce řízení. V čem dnes spočívá osobitost s ohledem na politický kurz ruského vedení? Poprvé v dějinách našeho státu tento kurz není určován z nějaké šéfovské kanceláře. To je ten nejhlubší manévr Vladimira Vladimiroviče Putina. Národní idea, to je to, co uzrálo v hlavách lidí. To, o čem zde mluvíme slovy, to jsou metodiky. Lidé, kteří se tisíc let nedotkli alkoholu, ovládají metodiky, jak odečítat z kolektivního nevědomí našeho národa. A to, co se nachází v tomto kolektivním nevědomí, potom převádíme do slov, a tak vzniká národní idea, tedy to, čím žije národ a ne to, co si někdo vymyslel v nějaké kanceláři. To je ten rozdíl v dnešním přístupu a v tom, co bylo předtím. A proč Putin, který tohle ví, ten kurz otevřeně neohlašuje? Protože zatím není připravena kádrová základna. Je zbytečné o něčem mluvit a namáhat se, když to lidé nepochopí, a to ani ve vašem prostředí. Už vůbec nemluvě o prostředí školáků, učitelů, přestože já v různých školách tohle přednáším učitelům. Ale těm přednáším především o genetických zbraních, aby věděli, jaký to má vliv na budoucnost dětí. Takže poprvé v dějinách... Proč se „elita“ tak rozčiluje? „Who is mister Putin?“ Láme si hlavu Západ.


 Poprvé Putin vede velice moudrou linii, když umožňuje, jak se říká, vykrystalizovat všem těm národním ideám a Koncepci obecné bezpečnosti v hloubi národa. (Pozn. MM: Jasně, a proto také speciální operace.) A potom, až to všechno vyplave na povrch, tak přestože se to někomu nebude líbit:


„ O čem to ti lidé začali mluvit?“


 „A co s tím mohu udělat? Mám jim snad všem dát roubík? Sami jste propagovali „glasnosť“ a demokracii a lidé u nás tomu právě takto rozumí.“


 To je to, kam směřuje ten dnešní kurz. A proč je tak rozčilena „elita“? Té je jedno, kam se vydat, zda nalevo nebo napravo. Pro ni je důležité jen jedno, udržet si své elitní postavení a je ochotna přijmout za vlastní jakoukoliv algoritmiku:


 „Jen nám řekněte, co máme dělat.“ A nikdo jim to říci nedokáže. Takže "elita" je dezorganizovaná a zatím ve společnosti nazrávají tyto ideje, přičemž to probíhá bez problémů, nikdo tomu nebrání, jak říkám, je to poprvé v dějinách našeho státu. Nicméně proč stále, asi to pociťujete i na sobě... Jak to je? Vy tvrdíte, že Putin tomu všemu globálně rozumí, proč tedy žijeme tak chudě? Vojáci, pracovníci tajných služeb, učitelé a lékaři? Víte, v čem je ten problém? Jsou tu různé úrovně politiky. Máme globální politiku, vnější a vnitřní politiku. A je nutné velmi přesně chápat posloupnost možných kroků. Ještě jednou opakuji, že pokud otevřeně promluvíme o všech těchto schématech, jak ohlupují lidi pomocí emisí platebních prostředků, pomocí úrokových sazeb, různých tarifů a dalších schémat, tak už dál ty lidi ohlupovat nebudou moci a Evropa upadne do bídy. Tato algoritmika vnitřního řízení... Tady je vyložená v novinách, můžete si je potom vzít.


 V katedrále Krista Spasitele bylo velké fórum a z mého článku se úryvek ocitl na druhé straně v těchto novinách, jsou to dvě stránky a zde je jen úryvek, přenesli název a zbyla ho jen malá část. Metodologie převodu ruské ekonomiky na urychlená tempa jejího rozvoje. Já mám 10-15 exemplářů, tak vám to tu nechám. Zde je jasně vyloženo, jak udělat Rusko bohatým, a proč to Putin nedělá. Protože pokud bychom tím začali, tak se rozpoutá válka, jak už jsem vám říkal. A jak se to dělá? Velmi moudře. Hlavním z našich poselství v části globálního řízení... My tvrdíme, že musí fungovat následující algoritmika. Drž si blízko své přátele, to není naše moudrost, je to hluboká starověká moudrost.


 Drž si blízko své přátele, ale ještě blíže si drž své nepřátele, aby ses dozvěděl o jejich záměrech a dokázal jim předejít. Proto je dnes nejlepším Putinovým přítelem Bush. Neustále ho drží ve svém objetí, protože jakmile ho pustí, začnou nepředvídatelné situace. Globální řízení lidstva vždy bylo založeno na tom, že dva státy spojili proti třetímu. Jednou Rusko s Čínou proti USA, podruhé USA s Čínou proti Rusku... A co udělal Putin? Za velmi krátkou dobu vyvedl náš stát z algoritmiky těchto nesmyslných konfrontací. Dnes nejsme v přímé konfrontaci s nikým. A svaté místo nezůstává dlouho prázdné, na naše místo teď aktivně pretenduje Evropa. Začíná se formovat trojúhelníček Evropa, USA a Čína. A kde je Putin, ten je vysoko nad tím. Je tu globální rozhled, který mu umožňuje vymanit se z algoritmů mezistátních čelních střetů, které uplatňuje globální konceptuální biblická moc s hlavním stanem ve Švýcarsku, kde se vypracovávají všechny ty scénáře, mezi kým vyvolat konflikt, a jak zorganizovat války. Putin se nad tu algoritmiku povznesl. A jak to dnes vypadá? Vidíte, že v Evropě si tam mezi sebou týden nadávali, a potom pro ně Putin poslal letadlo a oni přiletěli k němu podat hlášení, protože si uvědomují, že Putin stojí v řídící hierarchii výše. A kdo koordinuje své kroky s Putinem? USA, Čína i Evropa, ve stejné míře, že? Ještě jednou vám říkám, abyste si všímali drobností.


 Nechám vám, nebo jen ukážu tyto noviny, jsou to noviny Izvěstije ze 14. února. Dělají si tam srandu z Putina, ale v každém vtipu se ukrývá zrnko pravdy. Podívejme se, co tam vyobrazili. Putinovo setkání s Chiracem, kde Putin říká: „Výsledky této návštěvy předčily naše očekávání a já bych se chtěl omluvit Francouzům za to, že jim má autokolona v Paříži způsobila dopravní problémy. Američanům za to, že jim bráním jezdit po Bagdádu a ještě Němcům za to, že jsem je v mládí tak trochu špicloval.“


 Víte, co to znamená? Že ať už se to Izvěstijím líbí či ne, tak i oni tím dávají najevo, že Putin se pozvedl na globální úroveň řízení. V porovnání se všemi ostatními prezidenty se jeví zcela jinak. Právě tak se svého času mezi ostatními lidmi vyčleňoval Stalin, který na rozdíl od všech p-rezidentů chápal, co je to konceptuální moc. Jen si to slovo poslechněte p-rezident, ano? To není náhoda, terminologie nikdy není náhodná. P-rezidenti jsou lidé, kteří nic neřídí, ti jsou povinni bezvýhradně plnit to, co jim je nařízeno z nadnárodní úrovně řízení. To si Putin velmi dobře uvědomuje. Když pracoval Stalin, tak o tom také nemluvil. Proč srovnávají Putina se Stalinem? Protože jejich míra chápání je stejná. Chápou, co je to globální geopolitické řízení, co je to globální politika, tedy politika uplatňovaná vůči celému lidstvu.


Co je to konceptuální moc? Konceptuální moc vždy zasvěcení označují palcem. Prostředníček až malíček, to je zákonodárná, výkonná a soudní moc. Konceptuální moc se obvykle asociuje s ideologickou prioritou, neboť pracují společně, ukazováček, ideologická moc. Vidíte, kdo řídí, to ostatní je pod nimi. Když se svého času na Krymu konala schůzka Churchilla a Roosevelta se Stalinem, tak jste jistě slyšeli z vyprávění, že když vstoupil Stalin, všichni se z nějakého důvodu stavěli div ne do pozoru. Nikdo to nedokázal vysvětlit a i když se dohodli, že nepovstanou, tak to nedodrželi. A když se jim zdálo, že je Stalin v dobré náladě... Domlouvali se tam přece o hranicích, o poválečném přerozdělení, tak Roosevelt i Churchill Stalinovi opatrně nadhodili: „Josife Vissarionoviči, nám se velmi líbí tady na Krymu, nemohl bys nám ho nechat? My ti za to ustoupíme kus Evropy jinde.“ Stalin jim povídá: „Dobrá, ustoupím vám Krym, jestliže jeden z vás uhodne, který z těchto prstů je prostřední.“ Churchill chytil tenhle, Roosevelt tenhle.


 „Neuhodli jste to, tento prst je prostřední.“ (Pozn. MM: … a ukázal jim figu!)  Abyste viděli, jak vypadá ta situace z hlediska řízení. Stále zůstává tím jediným, všechno ostatní jsou pomocné věci. Takové vtipy a drobnosti nejsou vůbec prosté záležitosti. A právě takovou formou Stalin ukazoval své globální porozumění schématům řízení lidstva. Abych nemluvil nepodloženě, jen jazykem vtipů, tak vám přečtu krátký citát ze Stalinova projevu v roce 1933 na společném plénu Ústředního výboru a Ústřední kontrolní komise, jedná se o zprávu o výsledcích první pětiletky, poslechněte si tu jeho zprávu:


 „Jak je možné tvrdit...“ A vzpomeňte si na to, co jsem vám říkal. „že naše sovětská měna nemá žádnou cenu?! Není snad skutečností, že jsme díky ní vybudovali Magnitostroj, Dněprostroj, Kuzněckstroj“ a tak dále... „Myslí si snad pánové, západní analytici, že všechny tyto podniky byly vybudovány ze slámy a hlíny a ne z materiálů určité hodnoty? Co zajišťuje stabilitu sovětské měny? Máme-li samozřejmě na mysli organizovaný trh, který má rozhodující význam v obratu zboží ve státě, a ne neorganizovaný trh. Samozřejmě, že nejde jen o rezervy zlata. Stabilita sovětské měny je zajišťována především velkým množstvím zboží v rukou státu, udržovaného v obratu na základě stabilních cen. Kdo z ekonomů může popřít, že toto zajištění uplatňované pouze v SSSR, je reálnějším zajištěním stability měny než jakékoliv zlaté rezervy? Pochopí...“ Poslechněte si to! „Pochopí už někdy ekonomové kapitalistických států, že se jen nedokážou vymanit z té své teorie zlatých rezerv? Jako z té jediné možnosti, jak zajistit stabilitu měny?“


To je rok 1933. Zdalipak alespoň jediný ruský ekonom dokáže chápat tyto věci, o kterých mluvil Stalin? Ne, nedokáže! To právě proto jsou ty Stalinovy práce blokovány. Nikdo je přímo nezakázal, ale zkuste je někde dohledat. Protože když si něco takového přečtete, vše je najednou jasné. A proto není žádná náhoda, že v epigrafu jedné z knih o Stalinovi se píše:


 „Stalin neodešel do minulosti, on se rozpustil v naší budoucnosti.“ A my dodáváme, na vztek mnohým. Ano, my musíme pochopit a porozumět tomu, co dělal a chápal Stalin, a proč se za Stalina od roku 1947 do roku 1953 stabilně snižovaly ceny na všechno zboží, které řadíme mezi demograficky podmíněné potřeby člověka. To jsou ty potřeby, které nejsou degradační a nelikvidují genetiku, to jsou demograficky podmíněné potřeby. Proč za Stalina byly tyto potřeby uspokojovány za neustálého snižování cen? Dokud nepochopíme tuto algoritmiku a neporozumíme minulosti, jaká skutečně byla, tak se tu nic nezmění!!! Dokud neporozumíme tomu, že domy stavěné za Stalina plnily určitý účel, a tak dále... O této problematice píše i Puškin, který nebyl jen tak nějaký básník. Puškin byl prorokem ruské civilizace, který kódovanou formou sděloval informace o schématech řízení na Zeměkouli. U něj v každé jeho postavě na rozdíl od Krylova nejde jen o lidský charakter, ale o globální sociální jevy celých lidských skupin.


Ruslan a Lud-mila. Lud-mila, milý lid a ruský národ. Kam unesli Ludmilu? Do Země půlnočních hor, do Švýcarska.


 Napřed jsem se těmto tvrzením smál, dokud jsem se do něj nezačetl a nezjistil, jaký byl Puškin génius. Můj další program v rádiu přespříští úterý bude mít název Puškin jako prorok ruské civilizace. Doporučuji vám si to poslechnout, i když ho potom najdete i na mém webu.


Takže abyste viděli, že Puškin chápal to, co Stalin, uvedu vám jediný jeho citát. „Byl hloubavým ekonomem...“ Jaké dnes v Rusku bohužel nemáme:


„To raději ekonomem Smithem se zabýval, sám ekonom.

 A odbornicky hloubal v tom,  čím sílí říše, čím se množí,

 proč beze zlata obstará si země vše, když postará se v pravý čas o prosté zboží.“


 Tady máte Puškina a ekonomickou prioritu. Budeme-li mluvit o současném kurzu vlády, tak si musíme uvědomovat, že jsme přišli o schémata společensky prospěšného řízení, prostě tu žádná nejsou. Svého času Aristoteles rozdělil ekonomiku na dvě třídy. Zaprvé na ekonomiku, jako nauku o tom, jak udělat národ bohatým a na chremastiku od slova chrema - majetek. To je nauka o tom, jak si může jednotlivá korporace nebo jednotlivý podnikatel nacpat vlastní kapsu. Co je to byznys? Doslovně vám odcituji Moreye Amsterdama:


 „Byznys je umění, jak bez použití násilí vytahovat peníze z kapes okolních lidí.“ Tak je to, zákonnou cestou, bez použití násilí. A právě tohle učí nauka, kterou chybně nazýváme ekonomikou. Proto teď vydávám knížku pod názvem Ekonomická abeceda, kde říkám, že absolutně všechny učebnice a absolutně všechny teorie učí, jak si má nějaká korporace naplnit vlastní kapsu! A že díky tomu tisíce lidí upadnou do bídy tato "nauka" vůbec neřeší! Dnes je nám dovoleno tyto informace odhalovat. Existují katedry, kde dnes připravujeme učebnice, sérii principiálně nových učebnic. Já konkrétně připravuji učebnici ekonomiky a ve městě Iževsk vedoucí, předseda centrální rady konceptuální strany Sjednocení, která byla založena, dostal na univerzitě katedru s touto problematikou. To je... Mimochodem k tomu kurzu, ten kurz formuje prezident, vláda, ale i veřejná iniciativa, kterou já zastupuji. My také aktivně a znatelně vyvíjíme svůj vliv na dění ve společnosti. A například ta skutečnost, že se Kasjanovovův názor zásadně odlišuje od Putinova názoru, a to bez výjimky ve všech otázkách... To je můj článek, který jsem napsal minulé léto. Zde uvidíte, že ten postoj, který zastává Putin, stavím do absolutního protikladu k postoji zastávanému Kasjanovem, jako představitelem jednoho z nejmocnějších finančních klanů v Rusku, který vůbec nepracuje na zvyšování blahobytu lidí, ale hájí výlučně jen zájmy svého klanu.


 A proč Putin dnes jakoby nic nemění? Protože se zabývá globální politikou. A když naladíme tuto globální politiku, budeme se moci posouvat dál. Jinak by mohly vzniknout problémy na těch nižších prioritách, a v konečném důsledku i na vojenské prioritě. Lidé mi namítají: „Říkáte, že se Putin řídí problémy Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce obecné bezpečnosti z Mrtvé vody a zatím NATO postupuje dále na východ. Cožpak nevidíte, že se Putin mýlí?“


 Pojďme se ještě na něco podívat. To bude asi to poslední, co vám povím, a potom asi raději už přejdeme k vašim otázkám. Podívejme se na tu situaci s NATO. Asi jste někdy viděli scénky, kdy pes kouše kost, vy vezmete dlouhý klacek a pokoušíte se mu jím tu kost vyrazit z tlamy. Co udělá pes? Vrhne se na ten klacek a začíná ho kousat. Chcete snad, aby míra Putinova chápání byla na úrovni toho psa? NATO je ten klacek v něčích rukách. Struktura NATO nemá žádný vztah k tomu řízení, o kterém tu mluvím. A je absurdní pouštět se do sebe na úrovni NATO. Putin musí být o hodně výš, on musí vidět oči toho, kdo tím klackem mává a řešit to s ním. Je to velmi nevděčná práce působit na této úrovni chápání.


 V Dostatečně všeobecné teorii řízení se tvrdí, že když dojde na střet bloku, jakým byl SSSR, s konglomerátem, euroamerickým, to byl konglomerát. V bloku a konglomerátu fungují různé principy řízení. Když do sebe konglomerát pohltí úlomky bloku, tak společně s nimi pohltí i vektor cíle bloku, který není vždy schopno identifikovat dokonce ani vedení samotného toho bloku, nemluvě o konglomerátu. Dá se říci, že společně s těmi úlomky pohltí i egregoriální virus. Takže po tom pohlcení se konglomerát prudce rozroste, ale kvalita řízení v něm prudce poklesne. To jsem říkal už v létě minulého roku na přednášce zde u vás, na druhé kazetě je ten úryvek, na který se můžete podívat. Tehdy žádné příznaky nebyly a najednou po roce vidíme, jak ta teorie funguje.


 Co se stalo s NATO? Poprvé v dějinách se rozcházejí v otázce Turecka, Iráku a tak dále. A co dělají s Putinem? Proč Chirac tak úslužně vítá Putina u schůdků z letadla a porušuje tak všechny protokoly? Protože shora dostal příkaz pokusit se Putina začlenit do svého bloku. A co na to Putin? „Ne, pánové. Bush je můj nejlepší přítel, přece se nemůžu s vámi přátelit proti němu. To by nešlo. Já jsem samozřejmě proti válce a vy jste mí přátelé, ale Bush je můj nejlepší přítel, to přece víte.“ To je ta algoritmika řízení Není to tupá algoritmika řízení ve smyslu, kdo z koho na úrovni šesté priority, jak k tomu vyzývají "vlastenci". Nebo, pojďme tohle všechno obnažit a jdeme do války.


 Ne, Putin tu situaci řídí s daleko větší hloubkou. A myslím, že výsledky toho globálního řízení dnes vidíte zcela jasně. Já tvrdím, že Rusko není stát, že vždy bylo civilizací. Asi si vzpomínáte: "Volchvové se nebojí mocných vladařů a nepotřebují knížecí dary, jejich věštecký jazyk je pravdivý, svobodný a s nebeskou vůlí svorný.“ „Řekni mi, vladyko, miláčku bohů, co se mnou bude v životě...“ Všechny tyto klanové systémy zasvěcení Ruska nikam nezmizí. Existuje státní úroveň řízení, a tato úroveň řízení, která zřídkakdy vyplouvá na povrch. Nyní, počínaje devadesátými léty, na povrch vylezla. Jakmile někdo na Rusko útočil, naše civilizační harmonika se sevřela, ale potom se zase roztáhla a Rusko se stalo o něco větším, než před tím útokem. Opět zaútočili, zase se sevřela, a potom se roztáhla opět o něco více než předtím.

Opět na nás zaútočili a Puškin prohlašoval: „Nuž vyšlete sem v horování své syny, hanci protivní; dost místa pro ně v ruské pláni, a necizí jim hroby v ní.“ A o čem mluvíme my? Pokud se včas nevzpamatujete a neuvědomíte si, co provádíte Rusku... Rusko je jiná civilizace, ano, nejsme civilizace matérie, nejsme civilizace ducha, bezduchého, jako na východě, kde si sedne si pod strom a medituje, a je mu ukradené, co bude s lidmi. Ne, my jsme jiná civilizace.


 My tedy říkáme: „Pokud se včas nevzpamatujete, tak se ta ruská civilizační harmonika opět roztáhne.“ A Rusko bude státem od Tichého oceánu až do toho Atlantského. A co potom s Evropou? Nezbyde jí než se stát součástí naší civilizace a stát se osmým federálním okruhem Ruska. (Pozn. MM: V dnešní době velice úsměvné tvrzení.)  A přestože se vám to na první pohled může zdát směšné, já vás ubezpečuji, že toto tvrzení se opírá o velice závažné věci, hluboce odůvodněné a teoreticky podložené. Pokud přímo ohlásíme naši koncepci, tak to tak také bude. Jen to lidstvo... Nebude to žádný námi řízený systém, ne, prostě budeme žít v souladu s okolními lidmi, biosférou, vesmírem a Bohem. To je podstatou našich myšlenek a názor na Putinovo jednání z našich pozic. Nikdo z nás by nerozhodoval moudřeji. My netvrdíme, že se řídí naší teorií. Pro nás není rozhodující, zda je veden Shora, zda zná naše práce, zda má nějaké poradce, zda to sám chápe. My hodnotíme podle výsledků a výsledky jeho činnosti přesně odpovídají globálnímu chápání dějin lidstva.


Takže ty dějiny, problémy, mám tu ještě nějaké článečky. Asi tady... Tady vám to tu nechám jako příklady. To jsou noviny, kde publikují mé články. Jsou publikovány ve všech regionech Ruska, tohle je Kavkazskaja zdravnica, přední noviny v Stavropolu, Minerálních vodách, Kislovodsku... Tady jsou čtvery noviny s mými články Ekonomická abeceda. Já to uvádím jako svědectví toho, že tyto informace se široce šíří a nebrat na ně ohled při vaší práci by pro váš systém nebylo moc dobré.


 Děkuji vám za pozornost, jsem připraven odpovědět na všechny vaše otázky, myslím, že jich vzhledem k neobvyklosti mých informací nebude málo.

A kdy je možné čekat, že bude Koncepce... ???


 Víte, ono je to tak, že na úrovni globální politiky se dějí mnohé věci, o které se nezajímáme a neznáme je. Takže ta rozhodnutí nemůžeme přijímat my. Naším úkolem je zformovat informační pole, zformovat kádrovou základnu, která by byla potenciálně připravená. Ale ta hodina X závisí na prezidentově vůli, takže co my? Jak rozumíme svému úkolu? My děláme, co je v našich silách. Já vás ubezpečuji, že to vše děláme výlučně na svůj účet, nemáme na to žádné peníze. Když nám někdo nabízí peníze, tak vždy s nějakou podmínkou: nemluvte o křesťanství, jak pracuje proti Rusku, nemluvte o úrocích či o něčem dalším... Ale to my nemůžeme, ten kanál Shora se nám uzavře. Proto je naším úkolem... Nejsme vázáni časem, my předkládáme lidem informace a říci, kdy budou vytvořeny předpoklady pro bezbolestný přechod k těmto informacím, to je úkolem prezidenta jako nositele konceptuální moci, jestli s konečnou platností přejde ke konceptuálně mocnému řízení.


 Takže je složité to předpovědět. Já vám to řeknu takto, bude-li vůle na státní úrovni, tak můžeme v tomto roce vyhrát volby do Státní dumy s velkým náskokem před všemi ostatními stranami. A proč to tvrdím? Přečtěte si první číslo časopisu Expert z tohoto roku, je tam velký článek Zástupci bez zastoupení, kde je napsáno, že dnes až 80% obyvatel neakceptuje žádnou z politických stran a prakticky nechodí volit, jen občas k tomu někoho přemluví. O čem to vypovídá? O tom, že tu je velký počet lidí, kterým už to všechno došlo, jenže zatím na nevědomých úrovních jejich psychiky. Zatím to neuslyšeli ve slovech a přestavte si, že začneme tato slova pronášet v televizi, že nás pustí na televizní kanál, kde o tom budeme moci mluvit. To bychom potom volby v tomto roce bezesporu vyhráli. A jednalo by se o ty voliče, kteří také podporují Putina.


 Proč se rozchází Putinovy volební odhady ve slovech a ve skutečnosti? Protože Putina právě podporuje těch 80% procent lidí, kteří nechtějí mít nic společného se žádnou politickou stranou. A těchto 80% by bylo možné podnítit jít k volbám, pokud by uvěřili, že už to nebude ta vícepartajní fraška, ale že přišli lidé, kteří začali srozumitelně mluvit o řízení státu, o globálním řízení a o místě Ruska v dějinách lidstva. Takže nedokážu předpovědět, kdy to všechno bude. Ale řeknu vám, že rychlost šíření těch informací je natolik vysoká, že se v každém případě jedná jen o roky. To je můj odhad. Může to být v tomto roce, ale i daleko později.


 A proč? Musíte si uvědomovat, že všechny mé... Já měl asi 12 programů na petrohradské televizi. Také je máte na své kazetě, Alexandr Nikolajevič ji má. Co nejdůležitějšího musíte pochopit? A proč říkám, že k tomu musí časově dojít brzy? Ta horní křivka označuje výměnu lidských pokolení na Zemi. Jednou za 25 let dochází k výměně pokolení. A ta druhá křivka je změna technologií na Zemi. Dříve kamenné kladivo, vydrželo 1000 let a neměnilo se to. Člověk se narodil, dospěl, umřel a za tu dobu se technologie vůbec nezměnily. Potom se ty technologie začaly měnit rychleji, staletími, třeba parní stroj. A co teď říkají Japonci? Abyste se normálně rozvíjeli, musíte měnit technologie každých 5-10 let. Takže za celé dějiny lidstva nyní poprvé nastoupil moment, kdy se frekvence výměny pokolení vyrovnala frekvenci výměny technologií. A tento okamžik staroegyptští žreci, kteří uplatňují toto schéma řízení lidstva, nazvali okamžikem apokalypsy. Ale nejednalo se o zánik lidstva, ale o krach těch algoritmů řízení, které vládly v tomto období, než se ty frekvence srovnaly.


 Toto období podmíněně nazýváme královstvím zvířete. Ale už jsme vstoupili do království člověka, takže to, o čem mluvím, nevyhnutelně nastane. A ta rychlost je přímo úměrná rychlosti, s jakou si lidé osvojí tyto informace. A čím rychleji si lidé osvojí tyto informace, které se šíří pouze zdola, my nemáme jinou možnost. Přístup k informačním zdrojům stojí peníze, které nemáme a nikomu se nezaprodáváme. Proto lidem předáváme tyto informace postupně.


Takže se mění kádrová základna. My tomu říkáme změna logiky sociálního chování. Jaká byla kádrová základna tady? Byla založena na tajném zasvěcení. Na začátku jste byli zasvěceni a vystačilo vám to na celý život. A nyní vás zasvětí a za pět let je všechno jinak. Co s tím? Proto vyplouvá na povrch jiný genotyp, který je schopen se každých 5-10 let adaptovat na zcela jiné podmínky v technologiích, ideologiích i všude jinde. Takže to období vyrovnávání těch frekvencí, to je doba od 1910 do padesátých let 20. století. To jsou globální rezonanční jevy, které vedly k destabilizaci lidstva. Teď jsme tuto etapu překonali a to, o čem mluvím, povede nevyhnutelně k přijetí a uplatnění těchto znalostí. A zákon těchto změn v lidské společnosti nazýváme Zákonem času. Puškin mluvil ve svém globálním díle Ruslan a Ludmila o principech globálního řízení, když mluví o vnější konceptuální moci o globálním prediktoru, tak říká:


 „Hvězdy z nebe sundat dokáže, hvízdne-li, Měsíc se zachvěje, ale proti zákonu času jeho nauka je bezmocná.“ Od roku 1950 se vyměnila dvě pokolení a ve třetím pokolení spouštíme tuto algoritmiku. Dříve nebyla funkční. Na mé přednášce ve Stavropolu pro to jeden kozák vymyslel pěkný příměr. Já jsem dlouho vysvětloval, proč jsme s těmito informacemi nepřišli dříve. A on povídá: „Já to pochopil, ty koleje byly příliš hluboko vyježděné.“ Ano, skutečně, lidstvo vehnali do tak hlubokých kolejí, že se z nich nedalo vyjet. A nyní už tu ty koleje nejsou a my pojedeme tak, jak chceme, a ne jak nám předepíšou.


Viktore Alexejeviči, otázka k mezinárodním záležitostem. Co si myslíte o vpádu USA do Iráku? Dojde k němu v blízké době? Nebo jsou jiné možnosti? Já jsem vám říkal, že pokud ten či onen stát přikročí k šesté vojenské prioritě, tak to znamená, že nerozumí globálnímu řízení. Abyste tomu rozuměli, USA jsou stejně manipulovaným a řízeným státem jako bylo Rusko před Putinem. Když se plánuje schéma globálního řízení, má v něm každý stát vyčleněnu svou roli. Jeden vytváří korporaci tady, druhý tady a třetí tady na Zeměkouli. Montáž provádí někde v jihovýchodní Asii, stačí mu přístřešek, teplota tam nízko nepadá, nemusí se topit. Zdroje čerpá z Ruska a sám žije ve Švýcarsku, kde je vždy klid. A rozhodnuto bylo, z USA vybudovat výkladní skříň buržoazních hodnot.


 To díky tomu nás vodili za nos:

 „Chcete-li si žít stejně jako v Americe, tak nás musíte pěkně ve všem poslouchat, a budete se mít stejně dobře.“ To proto si tam žili dobře. Nebylo to díky tomu, že by tak dobře pracovali, prostě jimi manipulují. Teď bylo rozhodnuto na úrovni globálního prediktoru, že USA klesnou z těch výšek, kde se nezaslouženě nacházely, dolů na hříšnou zemi. Ten pokles může být proveden různě. Může to být držkou do bláta, nebo pěkně polehoučku sjíždět sáňkami, aby to klient ustál. A dnes se tedy jedná o schémata, jakými bude Amerika spouštěna na zem. Jedním z těch schémat je Irák. To je globální snižování významu USA, přičemž prudce a rychle, se všemi následky z toho vyplývajícími. Uvedu vám jeden číselný příklad, abyste tomu porozuměli.


Můj člověk nedávno letěl z Indonésie přes Paříž, což je, jak víte, ta nejkratší cesta. A na letišti Charlese de Gaulla v Paříži metrovými písmeny všem na očích viselo heslo. Bush a Rumsfeld jsou loutky! Kdo vámi manipuluje? Tady vidíte, co už chápou i lidé ve Francii. Cožpak není očividné, že Bushem manipulují? Není snad jasné, že z toho USA nedokážou najít žádné rozumné východisko? Jedná se o schéma globální degradace USA. Ano, dnes jsou ještě tím světovým četníkem, kterého nenávidí celé lidstvo, a sám globální prediktor díky tomu zůstává ve stínu. Není to tedy tak, že by řídili, řídili, a potom jim celé to řízení krachlo, protože jejich algoritmika přestala být funkční a začala fungovat ta naše. Oni chtějí ukázat, že se USA zhroutí kvůli tomu, že jejich linie nebyla správná. USA byly nyní postaveny do bezvýchodné situace. Vložily do té vojenské operace obrovské peníze, takže je teď nemyslitelné ji neprovést. To by znamenalo jejich okamžitý odchod ze světové arény. S jejich mírou chápání se ještě pokusí něco předvést: „My jsme ti největší drsňáci!“ Výsledkem bude, že zabřednou do ještě katastrofálnější situace s daleko horšími důsledky. Takže naším hlavním úkolem je distancovat se od této problematiky. Viděli jste, že v celé Evropě, všude probíhají miliónové manifestace a v našem státě nic. Zaplatili nějakých sto lidí, kteří vyšli do ulic a chvíli si tam zakřičeli.


 „Ne pánové, my se nenecháme zatáhnout do vašich blokových šarvátek.“ Všechny tyto blokové šarvátky jsou organizovány kvůli tomu, aby znehodnotily měny válčícího regionu, a dolar díky tomu získal opět oddechový čas, ale to je jen malý odklad jeho smrti, které stejně nezabrání. (Pozn. MM: Písnička o pádu dolaru byla populární již před 20-ti lety.)  Takže je důležité chápat, že to, co se teď děje s USA, vůbec neplyne z nějaké jejich dobré vůle. I s takovými lidmi, jako je Bush, je manipulováno. Já vám uvedu velmi tvrdou terminologii, kterou použil profesor Tennenbaum z německého Schillerova institutu, který přednášel rusky v Kremlu.


 Jak jsem vám už říkal, měl jsem referát na tomto mezinárodním setkání. Vystupoval jsem po Izraeli a Německu. A ten Tennenbaum tam doslovně prohlásil, to ho cituji, sám bych si to takto říci nedovolil: „Proč byly v USA do finále té volební frašky vyzdvihnuti dva idioti? Bush a Gore?“ To jsou jeho slova, nemohu je měnit.


 „Protože s idioty se snadněji manipuluje. A proč byl z těch dvou idiotů zvolen Bush? Protože je navíc ještě psychicky nemocný, a když s jeho pomocí provedou určité globální operace, tak to bude možné hodit na psychickou nestabilitu této osoby.“ Tady vidíte, co už chápou v Německu. Proč to v Německu vidí takto a proč německá ministryně spravedlnosti srovnala Bushe s Hitlerem? Protože v Německu ještě mají Hitlera v čerstvé paměti. A také proto, že všechny ty scénáře vyzdvihování Hitlera se bohužel ani za mák, ani o milimetr neliší od těch, jimiž je vyzdvihován Bush, a to do nejmenšího detailu. Tam podpálili Reichstag, tady zbořili ty věže, tam byly v roce 1938 v Německu olympijské hry a v USA jsou také, a tak dále a tak dále (Pozn. MM: Dneska by mohl autor pokračovat: „v Rusku pobourali most na Krym v 2022 a OH v Soči byly v 2014.) 


Podrobně jsem to probíral na přednáškách tady u vás a navíc je to vyloženo i v našich pracích. Takže USA, smysl toho dění je snižování významu USA až do příslušné úrovně. Naším úkolem je, aby to probíhalo s minimálními ztrátami pro lidstvo, protože my neuplatňujeme politiku na úrovni státu, ale celého lidstva. A dnes zastáváme postoj, hrubě řečeno, ochrany USA, aby USA nebyly příliš destabilizovány. Kvůli tomu, že je využili v určitých globálních scénářích, tu nemusíme vyvolat globální jatka, abychom je degradovali. Dá se to udělat inteligentně, opatrně, aniž bychom vyvolávali globální kataklyzmata. Naším úkolem je minimalizovat tyto možné globální následky.


 Víte, že bombardování vyvolá na Zeměkouli zemětřesení a hromadu dalších následků. My zastáváme postoj minimalizace možných globálních otřesů pro celé lidstvo. Ale bohužel je tu globální prediktor, který proti nám stojí na této metodologické úrovni, a je také dost silný. Ale já doufám, že náš postoj bude tím silnějším. Očividně se už vojenskému konfliktu vyhnout nedá, v té současné logice USA. Ale chtěl bych věřit tomu, že dojde-li k němu, tak to bude s minimálními otřesy pro lidstvo i pro náš stát.


Mám takovou otázku, ve svých přednáškách jste se prakticky nikdy nedotkl východních států, stále mluvíte jen o Západu. Co si myslíte o východu a nejenom o Íránu? Všechny ty poslední otřesy tam...


 Ano, chtěl byste si utvořit úplný obrázek Východ, to je zvláštní kapitola. Před měsícem náměstek ministra zahraničí Děnisov, který má na starosti východ, první náměstek, požádal náš tým o setkání, ta schůzka trvala 3 hodiny. Potom byla ještě jedna schůzka, kam sezval širší osazenstvo. Skutečně musíme na globální úrovni porozumět tomu, co je to východ. Mluvíme-li o koránském východu, musíte oddělovat, zda se jedná o samotný korán či o historicky zformovaný islám, který tu dnes máme...


Pozn. MM: Překládat starší videa je velice záslužná práce od paní Ireny. Každý tak může vidět vývoj KOB, jak rychle a s jakým úspěchem se ve společnosti rozšiřuje.

359 zobrazení1 komentář

1 Comment


mmakovy
May 12

Ještě dodatek k mé poznámce o inflaci výše. Vyšší úrokové sazby zdražují peníze a tím působí protiinflačně. Pokud jsou úrokové sazby nízké nebo dokonce nulové, půjčuje si kde kdo a tím se množství peněz v oběhu zvyšuje. Přesně tak, jako když si ten Adam namaloval další peníze. Množství peněz se zvyšuje, ale množství majetku zůstává stejné. Peníze jsou vyjádřením hodnoty majetku.

Like
bottom of page