VP SSSR

"Vnitřní  prediktor  SSSR".  Písmena  "SSSR"  ve  zkratce  se  obvykle  vykládají  jako 

„Souborná Sociálně Spravedlivá Rus“.

«Внутренний Предиктор Святой Соборной Справедливой Руси».

Mluvčí autorského kolektivu,stojícího za vznikem Koncepce společné bezpečnosti -KSB/KOB byl Vladimír Michajlovič Zaznobin.