top of page

VP SSSR

"Vnitřní  prediktor  SSSR".  Písmena  "SSSR"  ve  zkratce  se  obvykle  vykládají  jako 

„Souborná Sociálně Spravedlivá Rus“.

«Внутренний Предиктор Святой Соборной Справедливой Руси».

Mluvčí autorského kolektivu,stojícího za vznikem Koncepce společné bezpečnosti -KSB/KOB byl Vladimír Michajlovič Zaznobin.

bottom of page