top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Změna systému 1 - Koncepce sociálně spravedlivé společnosti

Aktualizováno: 1. 3.


27. 02. 2024 MM

Aktualizováno 01. 03. 2024 MM


Pro nás pro všechny, kteří se zajímáme o Koncepci obecné bezpečnosti, a nejen pro nás, ale i pro všechny, kteří obecně nejsou spokojeni se současným a vlastně ani s minulým stavem naší společnosti a hledají proč, nejsou myšlenky a informace předkládané nám Našimi řídícími strukturami (NŘS) ústy Petra Blahynky nové. Metoda Mandrake je vystavena na Zvědavci téměř 16 let a stejné, či podobné, to je i s ostatními informacemi, které v přednášce Petra Blahynky zazněly.


Co je však naprosto nové, to je ta skutečnost, kdo nám ty informace předkládá. V 81. části PMT jsem psal, že éra fašismu skončila a že začíná éra Koncepce obecné bezpečnosti. Také jsem v následujících dílech psal, „že český národ, respektive česká společnost je mnohem více připravena na přijetí, lépe řečeno na vytvoření sociálně spravedlivé společnosti v duchu Koncepce obecné bezpečnosti (KOB), a proto se také stane vůdčí silou Nové říše římské a poté i celé Evropy.“ 


Přátelé, a je to tady, i když lépe by znělo, konečně je to tady, ale nic se nemá uspěchat, všechno má svůj čas. Co je na celé věci nejpodstatnější, je ta skutečnost, že je nám ústy Petra Blahynky předestírána cesta, po které chtějí jít NŘS, potažmo, po které chce jít Euro-Asijské křídlo Globálního prediktoru (GP).


Abych řekl pravdu, jako první nástřel to není vůbec špatné a i tam zaznělo, že je potřeba vytvořit strategickou koncepci na 20 let a orientační výhled na 50 let. To jsou, abych tak řekl, na dnešní dobu revoluční myšlenky a jak říká pan Blahynka, předkládá svůj program k diskusi.

K tomu uvedu, že mně se program Našich řídících struktur líbí a bude jen na nás, jak jej pomůžeme NŘS doplnit a rozvinout, abychom se alespoň trochu přiblížili té vysněné, sociálně spravedlivé společnosti. Podle mě, nelze budovat novou společnost a přitom do té nové společnosti si tahat starý bordel, to už tady jednou bylo. A já tak trochu začnu, čtenáři a studenti KOB mě určitě doplní:


1)    Tedy vše, co bylo nakradeno od listopadu 1989, se musí vrátit a ne jednotlivcům nebo nějakým skupinám zlodějů, církvím a podobně, ale vrátit do rukou státu.


2)    Všem polistopadovým politickým představitelům (včetně všech jejich přímých příbuzných), kteří kdy byli ve vládách, v parlamentech či v senátu, všem bude jejich majetek bez pardonu vyvlastněn jako trest za to, že dopustili současný bezútěšný stav společnosti (stejně si ten majetek nakradli nebo získali určitou formou korupce či podle zákonů, které si sami pro ten účel schválili). Pokud dotyčný zemřel, bude vyvlastněn majetek jeho dědicům. Výše uvedené opatření též bude sloužit jako výstraha těm, kteří by někdy v budoucnu chtěli zradit svůj vlastní stát a sloužit cizím mocnostem.


3)    Stejně tak, jak uvádím v předcházejícím bodu 2) se bude postupovat proti dalším, na společnosti parazitujícím osobám a spolkům. Konkrétně mám na mysli parazity, jako jsou profesionální sportovci, herci, zpěváci a další „celebrity“ showbyznysu, přičemž v první řadě je potřeba zrušit autorský zákon.


4)    Všechny podniky nad určitou hranici budou znárodněny ve prospěch státu  bez náhrady; všechny svěřenské fondy a všechny podniky mající sídlo nebo matku v zahraničí, budou znárodněny bez výjimky.


5)    Všechny banky bez rozlišení, včetně Státní banky, budou podřízeny vedení státu.


6)    Bude potřeba přijmout zásadní opatření, aby média přestala propagovat zvrhlou výchovu společnosti, vraždy a příslušníky LGBT+ komunity. Bude potřeba znovu zavést trest smrti. Beztrestnost nelze v nové společnosti trpět. Každý musí být odpovědný za své činy v plné míře, konec různých pojistek a pojištění.


7)    A naopak, do škol bude potřeba dostat muže a oddělit výuku chlapců a dívek u většiny předmětů. Zkrátit o měsíc hlavní prázdniny nebo alespoň využít jeden letní měsíc na praktickou výuku, nejlépe v přírodě. Děcka by měla na konci 9. třídy znát Koncepci obecné bezpečnosti a vědět, že vepřový či telecí řízek neroste na stromě, ale že kvůli tomu řízku bylo usmrceno nějaké zvíře.


8)    Jestli bude nebo nebude nějaký zaručený příjem, to už je věc podružná. Možná víte, že já nejsem jeho zastáncem, protože tvrdím, že každý si musí svůj kousek chleba zasloužit sám, ale to v tomto okamžiku není to podstatné, podstatné je, že se chystají velké změny a my máme možnost se na nich podílet. Na nás na všech bude záležet, jak bude v budoucnu naše společnost vypadat, jestli z našich dětí vyrostou s prominutím nepoctivé „kurvy“ a lenoši, anebo čestní, v pravdě žijící, lidé.  


To jen tak krátce na úvod, myslím, že koncepce předložená ústy pana Blahynky se stane velkým tématem a že bude prostor na její doplnění.


Za Konceptuál CZ Milan Makový


757 zobrazení17 komentářů

17 Comments


jakub.lukes01
Mar 01

Zajímavá přednáška.

Zajímaly by mě dvě věci.

  1. Jak si pan Blahynka představuje nepodmíněný základní příjem po zrušení peněz.

  2. Jak se Konceptual CZ staví k myšlence krytí peněz zlatem, respektive energiemi.

Děkuji za případnou reakci na bod 2.

Like
jakub.lukes01
Mar 03
Replying to

Také Vás zdravím Milane!

Děkuji za odpověď. Vaše přání se pokusím naplnit.

Like

seky333
Feb 29

Sice to sem asi moc nepatří ale to je jedno chtěl bych se podělit. Napadla mě teorie, co když duch a duše není vědomí, ale podvědomí člověka, a vědomí je to co je ted v tento moment, co žiju co ted píšu na co myslím, to je vědomí ale stane se to vědomím až tehdy když to přijde z hloubky z... Ale přímo než to přijde na svět to není vědomí, ani o tom nemusíme v ten okamžik vědět co to je než začneme jednat, psát, mluvit atd. Je tam patrně nějaké kratounká, mikro prodleva, než se to stane vědomím, možná? totiž mozek to má přeformátovat do vědomí z ducha, duše abychom tomu rozuměli a dělali podle záměru nejvyššího. Ješt…

Like
yellow.flower
Mar 04
Replying to

Ano šlo,DĚKUJI

Like

seky333
Feb 29

Herci, zpěváci pokud to není jen nějaký idol a chce být asi jen chodící reklama tak to nebude k žádnému kuprospěchu nikoho. Ale, jestli to řemeslo bude dělat srdcem, tím pádem tam dávat část sebe, nebo spíš že má ten herec zpěvák něco říct těm lidem skrze text který mu bud někdo napsal nebo si to napsal sám, tak to je o něčem jiném určitě.


Ted bych, se chtěl zeptat. Jaký konkretní duvod je, že chceš aby byli zrušená autorská práva?

Jenom mě zajímá ten duvod, osobně bych byl pro, u mě duvod, že když se mě něco dostane do ruky, tak třeba do toho nemužu zasáhnout, protože právo, přitom bych chtěl bud vidět jak je to udělané, nebo to…

Like
seky333
Mar 01
Replying to

Vlastně mě ted napadlo, že nás to vlastně tento systém naučil, zedník, uklízečka a jiní kteří dělají záslužnou práci pro všechny, tak je to "podřadná práce" a nezaslouží si takovou odměnu za jeho vykonané dílo.

Like

seky333
Feb 28

Tak bod 1 a 2 no jak bych to jen řekl, to se jim asi zhroutí život.

Ale bod 7 ten mě zaujal, protože 2 roky zpět to asi bude, co jsem si povídal z kamarádem o tom že KOB by bylo dobré dostat na základní školu, tehdy jsem říkal že jako nepovinný předmět. A pak mě napadlo, přímo zvlášt škola.


A ted něco, asi zvláštního. Bude to asi také 2 roky možná 3 zpět, co jsem měl sen, hodně to zkrátím. V tom snu jsem jel v autobuse a byli kolem mě jenom lidé do věku asi 25let, dojeli jsme na jedno místo, a šly jsme na přednášku, a bylo tam uplně plno jak na chodbě tak v té…


Like
bottom of page