top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Kolektiv Konceptuál CZ podal v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí na roky 2025 a 2026 návrh nového akčního plánu České republiky

31. 05. 2024 MM



Kolektiv Konceptuál CZ v návrhu nového akčního plánu ČR navrhl zavést do studijního programu Základních škol (2. stupeň) volitelný předmět nazvaný „DOSTATEČNĚ VŠEOBECNÁ TEORIE ŘÍZENÍ“ (dále jen „DVTŘ“).


Jak si každý může přečíst na Portálu justice a v dalších přiložených materiálech:

Záměrem veřejných konzultací je prostřednictvím spolupráce a dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály ve svých oborech shromáždit návrhy na přijetí takových závazků, které principy otevřeného vládnutí naplňují.


Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak ve svých členských státech otevřené vládnutí podporovat.


Iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership) se účastní 75 zemí. V seznamu najdeme Nový Zéland a Austrálii, ale např. Švýcarsko tam není a není tam ani Rakousko, zato tam je Slovensko a Česká republika, a to je určitě dobře. Každý, kdo se jen trochu zajímá o globální dění vidí, že Globální vláda (podle Koncepce obecné/společné bezpečnosti Globální prediktor) mění životní klima na Zemi. Kdo to kdy slyšel, aby vládci vyzývali davy k podílu na vládě. Neřeším nyní, na kolik je výše uvedená iniciativa podvodem na lidi, snažím se vzít si z ní to dobré.


Ani Koncepce obecné/společné bezpečnosti (KOB) nebyla Globálním prediktorem (GP) do světa vypuštěna zbůhdarma. Dokonce se v poslední době přikláním k názoru, že za KOB stojí obě křídla GP – soudím tak podle toho, že Atlantické křídlo vyhlásilo některým svým nechápavým nástrojům 7. etapu Plné funkce řízení (PFŘ).


Vzhledem k tomu, že GP předal řízení procesů do Prahy, měla by se Praha, tedy Naše řídící struktury (NŘS) také snažit v ní vloženou důvěru nezklamat. Jak může každý soudný člověk vidět dnes a denně, NŘS se potýkají s kádrovou nouzí, a budou se s ní potýkat do té doby, dokud bude úroveň všeobecného vzdělání na té úrovni, která je dnes. Ono se také může stát, že za 20 - 30 let bude muset GP udělat korekční manévr a pro neschopnost celé NŘS spláchnout do Vltavy. Toto není nic proti současným řídícím pracovníkům, ale když se podívám na současnou mladou generaci, a to myslím i třicátníky, čtyřicátníky, tak s konstruktivním a kritickým myšlením mají problém. Moje dcera inženýrka ekonomie neplánuje dál než na pár dní dopředu, protože dál, to už je pro ni moc daleko.


Pokud tedy chceme, aby naše děti a naši vnuci přežili, je potřeba dostat do nich minimálně základy postupných kroků (algoritmů) plánování řízení objektů a procesů, a také postupy jejich řízení, aby se v životě „neškrábali levou rukou za pravým uchem“, jak to mají v oblibě tady v Rusku. GP si český národ nepěstuje jen tak zbůhdarma, to je potřeba mít stále na paměti.


454 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


anjuska.brno
před 5 dny

Skvělé!

Oceňuji tento smělý počin! Jeho tvůrci mají mou úctu.

Dopředu děkuji za seznámení s odpovědí dotčených orgánů a vůbec celým dalším průběhem, který mi dá přesnější obraz stavu současného prostředí.

Portál justice! Helemese, kdo by to byl do nich řekl, že?! Jsem zvědavý a napjatý, jak to dopadne?! "Jestli se prolomí oficiální ledy, nebo vývoj půjde přelitím natlakováných nezamrzlých vod".

Předpokládal jsem spíš to druhé, ale na to se nemusí dostávat času..

Také si myslím, že za zveřejněním KOB stojí GP, v mém chápání jsou to špičky Rudých i Bílých včetně, doslova 2x 11, které ve výsledku táhnou za jeden provaz. Podporuje to i mou teorii o soutěži koncepcí, kde vyhrává ta, která je Božímu Záměru bližší.

"Cestička by…


Like
bottom of page