top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 84. část

Aktualizováno: 27. 8. 2023

25. 08. 2023 MM


Globálnímu prediktoru (GP) se v Projektu Mezimoří a Trojmoří věnuji průběžně, tak jak mi docházejí souvislosti. Nejprve taková rekapitulace dosud předloženého. V 9. části jsem kromě jiného napsal, že:


„Jak víme, GP má křídlo Atlantické, které preferuje revoluční řešení (např. 11. 9. 2001) a křídlo Euro-Asijské, které naopak preferuje evoluční řešení. Obě křídla GP pracují na tandemovém principu, avšak v některých případech volí GP metodu tvůrčího konkurzu, kdy každé křídlo podporuje své řešení a společně sledují, jak se situace vyvine a čí řešení bude pro GP výhodnější. Kolik u takového tvůrčího konkurzu zemře lidí, není vůbec důležité. Skoro bych řekl, že 2. světová, respektive napadení Sovětského svazu bylo takovým tvůrčím konkurzem, kdy Euro-Asijské křídlo podporovalo Sovětský svaz a Atlantické křídlo podporovalo západ v čele s Hitlerem. Přinejmenším se GP pod napadení podepsal plným jménem.


Tedy dnes se ve světě hovoří o GP jako o celku, to je ten „hodný“ a protipólem mu je státní elita USA, to je ten „zlý“ (chce rozpoutat válku). Třetím pólem je zde Ruská civilizace. Já osobně se domnívám, že ten „hodný“ je Euro-Asijské křídlo GP, které většinou preferuje méně krvavé řešení a tím „zlým“ je Atlantické křídlo GP, které naopak krvavá řešení preferuje a které se dneska schovává za svůj nástroj, za své dítko, státní elitu USA. Společně pak obě křídla na nás v současné době opět zkouší metodu tvůrčího konkurzu. Když se na dění ve světě podíváte tímto pohledem, dává třeba smysl jednání Sorose, kdy ten jednou jako pracuje pro státní elitu a jednou jako pro GP. Když státní elitu USA zaměníte za Atlantické křídlo GP, hned je Sorosovo „rozporuplné“ jednání pochopitelné. Které křídlo má v současné době navrch, alespoň v Evropě, je zcela evidentní a zaplať Pán Bůh za to.“ To důležité, to čemu se budeme dále věnovat, jsem zvýraznil žlutě.


V 15. části jsem mylně uváděl, že si GP, tedy jeho euroatlantické křídlo rukama neocons pokouší osedlat Koncepci obecné bezpečnosti (KOB), přičemž postupuje klasicky podle pravidla „Pokud nemůžeš nějaký proces potlačit, postav se mu do čela.“ To nebylo úplně přesné, neboť dneska už víme, že KOB je dítkem GP, konkrétně jeho Euro-Asijského křídla a že se tedy nejedná o převzetí jejího řízení, nýbrž o její rozprostranění do společnosti. Na druhou stranu, a o tom právě bude dnešní psaní, o převzetí řízení KOB rukama neocons to stále je, protože ti jsou nástrojem Atlantického křídla GP a KOB je dítkem (cestou) Euro-Asijského křídla.


V 18. části jsem se věnoval vlajkám (o barvách vlajek to dneska bude také), přičemž k naší české vlajce jsem uvedl: „Ale co ten klín, že? Myslím, že jde o vyjádření, že Československo a poté Česká republika budou tvořit klín do Slovanské civilizace.“


Dneska už však vidím, že to tak není, že se o žádný klín do Slovanské civilizace nejedná. Vzhledem k tomu, že V Praze je brána, otevírající cestu ke zdroji životodárného světla, soudím, že modrý klín symbolizuje právě tuto bránu. A nejen díky této bráně, ale také díky historii a současným Našim řídícím strukturám se Praha stala centrem koncentrace řízení minimálně pro Novou říši římskou, jak jsem pracovně nazval novou středoevropskou unii, a mám i takový dojem, že z Prahy je částečně řízeno i dění v Rusku a na Ukrajině. A proč částečně? Tomu se právě budeme věnovat dále.


Ve 22. části jsem psal, že na třetí straně pomyslné globální šachovnice vidím Rusko, ale pouze přání bylo otcem myšlenky. Tak to samozřejmě není, Rusko je řízeno zcela stejně, jako zbytek světa a nebojím se říci, že tomu tak je už od vlády Vladimíra I. Např. v ruském jazyce se rolník překládá jako křesťan (крестанин, v české transkripci - kresťanin) z čehož není těžké usoudit, že ve starém Rusku mohli vlastnit zemědělskou půdu pouze ti, co se nechali pokřtít (Крестьянин). Dalším takovým ukazatelem těžké podřízenosti Ruska křesťanskému světu, tedy světu reprezentovanému Globálním prediktorem je pojmenování 7. dne v týdnu. Nikde jinde na světě se tento den (pokud vím) nejmenuje Vzkříšení, rusky Bоскресение. Rozdíl je pouze v tom, že neděle se píše s malým počátečním písmenem – воскресение.


Trochu přeskočím až do 80. části, kde je kromě jiného uvedeno to, o čem chci dnes psát:

Jak křídla Globálního prediktoru pracují, jak řídí Svět (v minulosti pouze Egypt), to můžeme vidět na hře fotbal. O roli fotbalu v globálním řízení si přečtěte zde.Na místě Globálního prediktoru si představte FIFA, která stejně jako GP, z pozadí veškerý fotbal řídí a určuje pravidla hry, na místě faraonů by mohli být majitelé klubů, na místě velitelů armád bych viděl trenéry a na místě bojujících vojáků jsou zcela jasně hráči, přičemž celý systém od spodu drží a podporují diváci.


Domnívám se, že GP pracuje úplně stejně, jako to můžeme vidět na v podstatě jakékoliv kolektivní míčové hře. Prostřednictvím majitelů klubů (faraonů) vysílá každé křídlo GP do hry, v našem případě spíše do války, pod vedením trenérů (velitelů vojsk) své mužstvo. Cíl obou křídel GP je stejný, nicméně jejich metody se liší. Euro-Asijská parta má být zastáncem evolučních metod a Atlantická parta revolučních metod. Obě tyto party spolu soutěží o to, která metoda bude úspěšnější. Obě tyto party maximálně podporují své koníky (nástroje), avšak myslím, že si určily mantinely, ve kterých se budou pohybovat. Z historie můžeme vidět, že množství mrtvých v hrátkách obou křídel GP v žádném případě takovým mantinelem není.


Dobře jsou metody křídel GP vidět třeba na Leninovi a Trockém. Uljanov byl vyslán do Ruska dělat revoluci ze Švýcarska, které v té době bylo sídlem Euro-Asijského křídla GP a které je zastáncem evolučních metod, přičemž jak víme, byl zastáncem mírných řešení, jedním z jeho prvních kroků bylo podepsání Brestlitevského míru. Oproti tomu Lejba (Bronštejn - Trocký) byl vyslán dělat revoluci v Rusku z USA, přičemž jeho metody byly jasně revoluční. Jeho úkolem byla permanentní Světová marxistická revoluce. Co si pod tím pojmem představit nevím, asi permanentní bordel (řízený chaos?).“


Jak tedy pracuje Globální prediktor? Nejprve si řekněme, že to není úplně tak, jak ve svých videích uvádí Valerij Viktorovič Pjakin a i druzí představitelé GP SSSR, cituji:


Oni předávajíc si ten míč, řešili problémy stojící před egyptským státem i před celým světem v otázkách globalizace. To znamená, byly dva týmy a ty se nacházely v různých městech, plníc různé úkoly.

To znamená, jejich povinnost byla prezentovat různá řešení jednoho a téhož problému. V tomto smyslu byl mezi nimi rozdíl nejen v barvách, ale i v metodách navrhovaných řešení - jedni předkládali evoluční cesty, mírové a relativně nenásilné, a druzí navrhovali revoluční cesty.

A v závislosti na tom, před jakým problémem stáli, podle toho vybírali. To znamená buďto silovou cestou, svržení někoho, válka, revoluce, nebo, tam kde neprojdou vojska, projde osel naložený zlatem - podplácení, zavedení falešné informace a vše další.


A třeba zde:


„Tvůrčí konkurz je princip, který aplikuje GP při přijímání řešení a volbě postupu v konkrétních otázkách. Spočívá v tom, že kdo nabídne (která strana ze dvou) lepší řešení, toho řešení se vybírá k realizaci. V minulosti tvůrčí konkurz probíhal vždy mezi eurasijským a atlantickým křídlem GP, v případě syrské otázky eurasijské křídlo přiznalo Putina sobě rovného a tvůrčí konkurz probíhal mezi ním a Putinem. Dopisem papeže eurasijské křídlo přiznalo, že není schopno samo bez Putina a Ruska najít řešení (a zabránit válce a potenciálně 3. sv. válce) a akceptuje a podporuje řešení Putina.Opět jsem zvýraznil pro nás důležité. Ono v některých minoritních případech tak může GP skutečně pracovat, ale jak vidíme v minulosti i jak můžeme vidět v současnosti, GP, tedy jeho křídla pracují úplně jinak.


Ony nevybírají, jestli půjdou silovou cestou, tedy prostředky 6. priority nebo jestli půjdou nějakou měkkou cestou tedy prostředky řízení na 5. až 2. prioritě (viz 6 priorit zobecněných prostředků řízení/agrese), protože obě křídla prosazují svá řešení současně. To si, přátelé, zapamatujte!


Globální prediktor pracuje tak, že obě jeho křídla pracují současně!


Ano, obě křídla si určí společně cíl, ale každé křídlo jde k tomu cíli samostatně, a jak se říká – přes mrtvoly. Toto je potřeba pochopit a touto optikou je také potřeba se dívat jak na historii, tak i na procesy probíhající v současné době.


Lenin a Trocký nejsou jedinými příklady z ruské historie. Podívejme se třeba společně na občanskou válku v Rusku. Kdo proti komu bojoval? Velkou říjnovou socialistickou revoluci (VŘSR) dělali rudí, i když tam už měli bílé záškodníky ve skupině Trockého, nicméně VŘSR byla rudá a proti rudým se zvedlo Bílé hnutí. Důležité je pochopit symboliku barev Bílí a Červení.


Bílí - původně se sídlem v Thébách – jižní křídlo, barva bílá, metody revoluční, sídlo Janov (bílá vlajka s červeným křížem), v současné době toto křídlo nazýváme Atlantickým. Vývěskou je "britská koruna", "britská královská rodina".


Červení (rudí) - původně se sídlem v Memphisu – severní křídlo, barva červená (rudá), metody evoluční, sídlo Švýcarsko (červená vlajka s bílým křížem), v současné době toto křídlo nazýváme Euro-Asijským. Jeho vývěskou je institut papežstvía stát Vatikán.


Pokud se ptáte na českého lva, ten má podle mne původ v Benátské republice a dvouocasý je proto, protože slouží oběma křídlům. Všimněte si jazyka lva, je docela velký, což znamená, že může mluvit (řídit)!


Ale vraťme se k meritu věci. Jak jsem uvedl výše, obě křídla Globálního prediktoru pracují současně. A v čem že je jádro pudla? No přeci v tom, že ať už se člověk přikloní k jedné nebo k druhé straně, vždy je řízen GP a vždy plní jeho zadání. Jde o podobný princip, jako je teorie dvou lží, kdy je pravda schována a lidem jsou předestřeny pouze lži (více zde).


Globální prediktor nabízí lidem vždy dvě cesty, přičemž každá z nich je prezentována vždy jen jedním jeho křídlem.


A dokonce mi připadá, že jedna cesta je vždy pro společnost lepší a druhá horší, tedy něco, jako je stálý spor mezi dobrem a zlem nebo jing a jang. Přitom ani ta lepší cesta není cestou správnou, tedy cestou k Člověku, jen tuto cestu imituje, skutečné otroctví jen zabaluje do trochu snesitelnější formy.


Tak třeba do poloviny 18. století se ve Svaté říši římské neřešily národnosti. Poté, již v nástupnické rakouské říši, se začaly vlivem bílého křídla řešit národnostní otázky, které se staly základem pro války ve 20. století. Já vím, je to trochu zjednodušené, ale pokud byly Rakousko a Německo ve společné Svaté říši římské, jako za Karla IV., bylo by úchylné, aby spolu bojovaly.


Právě ve 20. století jsou výše uvedené dvě cesty, tedy cesta „dobra“ a zla dobře vidět na fašismu a socialismu. Fašismus byla cesta bílých a socialismus cesta červených.


V dnešní době je cestou červených (rudých) Koncepce obecné bezpečnosti (na 3. prioritě) a národovectví je cestou bílých. Nevěříte? V 37. části popisuji, jak jsem byl u založení Strany svobodných občanů. V té době byly ve straně takové kádry, nebo alespoň za tu stranu kandidovaly, jaké nyní můžeme vídat na „vlasteneckých“ setkáních např. v Příčovech. Jak se na jejich stránkách dočteme: „Pořadatelkou akce je majitelka zámku MUDr. Alice Tomková. Na prvním ročníku promluvili mimo jiné Jaroslav Bašta, Ivo Budil, Jaroslav Foldyna, Ivo Gec, Petr Hampl, Viktoria Hradská, Ladislav Jakl, Martin Konvička, Benjamin Kuras, Stanislav Novotný, Lenka Procházková, Michal Semín, Alexander Tomský, Milan Vidlák a Petr Žantovský. Zpívala Zuzana Stirská se svým souborem Gospel Time. Mezi diváky jste mohli potkat třeba Marka Obrtela nebo Igora Němce.“


Mám na mysli konkrétně Benjamina Kurase, Alexandra Tomského a Michala Semína, se kterými mám osobní zkušenost. V té době, o které se zmiňuji, měly špičky Strany svobodných občanů, do které uvedení spadali, zabořeny hlavy v amerických zadnicích až po polobotky. To byli právě také ti, kteří se mohli usyčet a hlavy ukroutit, když jsem z poza řečnického pultu říkal: “Sice přátelství se Spojenými státy je hezká věc, ale jsou tak trochu daleko, a podle mého názoru je daleko důležitější, budovat dobré vztahy se svými sousedy.“ Ano přátelé, tak to je, z těchto amerických vlezdoprdelků se přes noc stali zarputilí bojovníci za české vlastenectví.


Nelze se na minulé nebo současné procesy dívat tak, že Česká republika udělala něco, nebo že třeba Rusko udělalo něco jiného a dle toho soudit, ne, tak to nelze, je vždy potřeba analyzovat, které křídlo GP, respektive kteří jejich slouhové za tím či oním stojí. (Zatím pomineme, že jsou i tací, co pracují pro obě křídla současně.)


Např. podíváme-li se do nedávné historie, tak u zrodu Československa v roce 1918 stáli bílí, tedy Atlantické křídlo, když se jim povedlo národnostními rozbroji a 1. světovou válkou rozbourat Rakousko-Uhersko. Následně po 2. světové válce stále více získávali na vlivu červení, tedy Euro-Asijské křídlo, přičemž např. politické procesy s Lánským a spol. a třeba i smrt Klementa Gottwalda byly akce bílých. Ti se pak k veslu dostali v lednu 1968, aby je červení v srpnu 1968 ještě na nějaký čas od vesla odsunuli. Bílí se pak přes Chartu 77 a po zavraždění Viery Husákové v tomtéž roce, kdy zásadně zabrzdili práci Gustáva Husáka a přes Prognostický ústav, kde si vychovávali své kádry (Klaus atd.), dostali znovu k moci po listopadovém převratu v roce 1989. Červené křídlo se poté dostává k moci někdy v době před zvolením Miloše Zemana prezidentem.


V současné době je evidentní, že Naše řídící struktury budují Novou říši římskou na občanské bázi, tedy řečí KOB - na bázi Mnohoregionálního bloku, což znamená, že národnostní otázky budou potlačeny a tím bude i potlačena možnost válek a jiných rozbrojů.


Naproti tomu bílí, tedy služebníci Atlantického křídla, hází do běžícího procesu písek s vlastenectvím a s národnostními otázkami obecně, včetně myšlenky o opětovném spojení České a Slovenské republiky, což je věc dávno odpískaná, nebo dokonce zvedají otázku separatismu Moravy, což je zase věc přímo úchylná a svědčí o tom, že se neštítí ničeho a že každý prostředek zaškodit je jim dobrý. Jejich denním chlebem je pěstovat rozmíšky a rozdělovat společnost.


Co říci závěrem? Cesta k Člověku je určitě kratší od Koncepce obecné bezpečnosti, na jejíchž principech je dnes stavěna Nová říše římská, než od fašismu, jehož zárodkem jsou právě různá vlastenecká, neboli nacionalistická (nacistická) hnutí a strany, které společnost rozdělují.

Na druhou stranu, pro normálního člověka jako úplně nejlepší cestu vidím, snažit se stát se Člověkem na základě sebevzdělávání, aby sám mohl vidět a sám uměl posoudit, co se ve společnosti ve skutečnosti děje. Prostě nenechat se vodit za nos ani červenými, ani bílými.


1 657 zobrazení11 komentářů

11 Comments


trojkaivan
Sep 05, 2023

reakce na vaclav.cermak


Pokud je i v kopném právu přepočet pěti tuctů na šedesát účastníků kopy, může se stát, že se setkáme s pětinásobkem stavu dvanácti rozhněvaných mužů, protože celá kopa musí rozhodnout všemi hlasy jednotně. Pak se můžeme ocitnout třebas v obci Bezpráví. 😉https://zemesveta.cz/bezpravi/

Like

s.f
Aug 30, 2023

Pozdravujem všetkých.

Takže ako vravím nedá sa veriť hlavným štatnim a komerčným médiám lebo zavádzajú a klamú ľudí, ale nemožno veriť ani celkom alternatívnym médiám ako sú na SK infovojna, slobodný vysielač a v ČR aeronet.cz alias p. VK, alebo tiež svobodný vysílač. Aj keď tie alternatívne média viac odhaľujú pravdu, ale svojím spôsobom tiež zavádzajú a klamú. Lebo už som dávno povedal že obidva prúdy médií slúžia tomu istému pánovi, ja už neverím ani jednemuani druhému, len vytvárajú pocit v ľuďoch že si môžu vybrať cestu. Ale konečný cieľ bude ten istý. Len ide o to, či to bude radikálne a bolestné napr. vojny alebo kľudnejšía cesta, evolučna. Ale na konci vždy povedia, veď vi ľudia ste si zvo…


Like
vaclav.cermak
Sep 02, 2023
Replying to

Tady bych se zamyslel nad (opětovným) využitím kopného práva při řízení společnosti. Demokracie je vlastně zmrzačené kopné právo.

Like

marcelka1612
Aug 25, 2023

Ten poslední odstavec je hodně důležitý, prostě spoléhat sami na sebe, vzdělávat se a pracovat sami na sobě a získávat tak vnitřní svobodu, sílu a jasnost a schopnost vidět pravdu.

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 27, 2023
Replying to

Ne, ne Ivane, jen jsi ještě nenašel klíč. Psal jsem o něm zde: Projekt Mezimoří 81 | KonceptuálCZ

Marcelka1612 ho už našla.

Like
bottom of page